22. Paastokuukausi on erilainen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Paastokuukausi on erilainen

Tavoitteet

  • Oppilas oppii paastokuukauden nimen.
  • Oppilas oppii, mitä muslimit sanovat toisilleen ramadanin alussa.
  • Oppilas tutustuu paaston sääntöihin ja paastopäivän vaiheisiin.
  • Oppilas ymmärtää paaston merkityksen yhteisölle ja yksilölle.

Opetusvinkit

Kuunnellaan ramadan-aiheisia nashideja. YouTubesta löytyy paljon erilaisia nashideja muun muassa hakusanoilla Yusuf Islam, Ramadan Moon, Ramadan This Year – Ramadan El Sana Di.

Johdantokysymyksinä voidaan esittää seuraavia kysymyksiä:

  1. Miksi paastotaan?
  2. Miksi muslimit iloitsevat paastokuukauden alkamisesta?
  3. Keiden kuuluu paastota?
  4. Mitä hyötyä paastosta on?

Keskustellaan hyvien tekojen merkityksestä paaston aikana. Mietitään, millaista hyväntekeväisyyttä oppilaat voisivat ramadanin aikana harjoittaa.

Oppilaat voivat kertoa, millaista kotona on paastokuukauden aikana.