5. On vain Yksi Jumala – Allah

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää käsitettä tawhid eli Jumalan ykseys.

 • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan on olemassa vain yksi Luoja, Allah, joka on luonut kaiken.

 • Oppilas oppii, että Koraanin mukaan Allah on Yksi (K. 13:16).

 • Oppilas oppii, että Allah todistaa Koraanissa, ettei ole ketään muuta jumalaa kuin Hän (K. 3:18).

 • Oppilas tutustuu Allahin kauneimpiin nimiin (asma Allah al husna).

 • Oppilas oppii, että islamin mukaan Allahilla ei ole isää, äitiä tai lapsia.

 • Oppilas oppii, että islam opettaa, miten tärkeää on rakastaa, ylistää ja kiittää Allahia.

Opetusvinkit

 • Opettaja johdattelee keskustelun avulla oppilaita 99 ominaisuuteen, joita Jumalalla uskotaan olevan islamissa. Etsitään näitä ominaisuuksia opettajan tuomasta tekstistä.

 • Opitaan, että islamissa on vain Yksi Jumala. Tämä löytyy Koraanista monista kohdista, kuten 7:180, 13:16 ja 17:110.

 • Voidaan esittää johdantokysymyksiä:

  1. Onko Allahilla äitiä?
  2. Onko Allahilla isää?
  3. Onko Allahilla lapsia?

 • Koraanissa sanotaan, että Hän on Allah ja ei ole ketään muuta jumalaa kuin Hän. Allahille kuuluvat al asma al husna eli kauneimmat nimet (Koraani 20:8 ja 59:24).

Opetusmateriaali

 • Näytetään kalvolla tai erillisellä paperilla sana Allah kirjoitettuna arabiaksi.

 • Näytetään kalvolla tai paperilla sanat asma Allah al husna sekä arabiaksi että suomeksi kirjoitettuina.

 • Oppikirjan sivujen 24–25 kuvassa on opettaja ja oppilaita luokassa. Opettaja aloittaa oppitunnin keskustelun: katsotaan yhdessä, mitä kaikkea on maailmassa. Maailmassa on ihmisiä ja luontoa, johon kuuluu eläimiä, hyönteisiä ja kasveja. Mietitään yhdessä, voivatko ne kaikki syntyä itsestään. Kuvassa näkyy, että Hajar ja Fatima viittaavat haluten vastata opettajan esittämään kysymykseen. Opettaja jakaa puheenvuorot. Fatima vastaa, että kaikella on oltava luoja.

 • Oppikirjan kuvassa opettaja mainitsee, että Koraanissa Allah kertoo, kuinka on olemassa vain yksi Luoja, Allah, joka on luonut kaiken. Koraanin mukaan Hän on Yksi, taivaan ja maan Herra, joka loi ihmisen ja asetti maan ihmisiä varten. Opettaja kysyy oppilailta, mikä on Jumalan nimi arabian kielellä. Hajar nostaa kättään halutessaan puheenvuoron ja kertoo, että Jumala on arabian kielellä Allah. Hajar vastaa oikein, ja opettaja kertoo, että islamin mukaan Allahille kuuluvat al asma al husna eli kauneimmat nimet. Asma al husna tarkoittaa sitä, että Jumalalla on 99 kauneinta nimeä eli 99 ominaisuutta. Ne kuvailevat Allahin ominaisuuksia. Opettaja kirjoittaa muutaman Allahin kauneimmista nimistä kalvolle. Opettaja lukee oppilaiden kanssa suuran al ikhlas, joka on Koraanin 112. suura.

 • Sivun 26 kuvassa näkyy Fatima nostamassa oikean etusormensa. Tämä tarkoittaa, että islamin mukaan on yksi Luoja eli Allah on Yksi.

Tehtävien vastauksia

1. Ympyröi oikea vaihtoehto.

Jumala on arabiaksi
a. Haj
b. Allah
c. Zakat.

Oikea vastaus: b. Allah

2. Ympyröi tekstistä Allahin kauneimmat nimet.

Luoja, Rakastava, prinssi, Rauha, Armollinen, opettaja, Armahtaja, Anteeksiantaja, oppilas, Yksi.

Oikea vastaus: Luoja, Rakastava, Rauha, Armollinen, Armahtaja, Anteeksiantaja, Yksi

3. Ympyröi oikea vaihtoehto.

Allah on
a. kansanedustaja
b. presidentti
c. Luoja.

Oikea vastaus: c. Luoja