6. Allah on Luoja

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan Allah lähetti ihmisille profeettoja, lähettiläitä ja kirjoja, koska Hän rakastaa ihmisiä.

 • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan Allah on Luoja. Koraanissa (esim. 4:1) Allah ilmoitti, että Hän on luonut ihmiset.

 • Oppilas tutustuu islamin opetukseen, jonka mukaan Allah on luonut kaiken ja Hän on Elättäjä ja Ylläpitäjä.

 • Oppilas oppii laskemaan muutamia islamin mukaisia esimerkkejä Jumalan armotöistä.

 • Oppilas ymmärtää, että Koraanin mukaan Allah haluaa ihmisten muistavan Hänen armoansa (Koraani 2:231, 3:103, 35:3) ja kiittävän Hänen armotöistään.

 • Oppilas ymmärtää, että kiitos Allahille ilmaistaan sanomalla ”al hamdulillahi” (Koraani 43:13, 8:26).

Opetusvinkit

 • Jaetaan oppilaat 2–3 hengen ryhmiin ja heijastetaan taululle kappaleen kuva sivuilta 30–31. Opettaja tutkii oppilaiden kanssa kuvaa mummin maatilasta, jossa pihalla on lampaita, kissa Fatiman sylissä ja Fatiman päällä mummin villasta kutoma kaunis hartiahuivi. Kuva tukee kappaleen ymmärtämistä. Tärkeintä on ymmärtää islamin opetus siitä, että Allahin merkit ja Hänen armotyönsä ovat kaikkialla ihmisten ympärillä. Islamin mukaan Allah on luonut taivaan ja maan, ihmiset, eläimet, vedenelävät, kasvit, hyönteiset, linnut ja pilvet. Islam opettaa, että Allah on luonut myös auringon, mullan ja ilman sekä lähettänyt taivaasta sateen, jonka avulla kasvatetaan erilaisia kasveja ihmisille ja eläimille, kuten mummin maatilalla oleville lampaille.

 • Esitetään johdantokysymyksiä. Kuka on islamin mukaan luonut...

   1. äitini ja isäni?
   2. mummini ja ukkini?
   3. auringon, maan ja taivaat?
   4. puut, eläimet ja linnut?
   5. ilman ja veden?
   6. kaverini, opettajani ja naapurini?

  1. Annetaan oppilasryhmille tehtäväksi katsoa kappaleen kuvaa kirjan sivuilta 30–31 ja poimia jokin islamin opetuksen mukainen merkki Allahin luomistöistä. Esimerkiksi ryhmä 1 voi poimia kuvasta maaseudun eläimiä (lehmiä, lampaita), ja sen jälkeen ryhmä voi miettiä ja antaa lisää esimerkkejä muista eläimistä, kuten koiran ja kissan. Ryhmä 2 etsii kuvasta linnut ja nimeää muita olemassa olevia lintuja ja niin edelleen. Ryhmä 3 etsii hyönteisiä.

  2. Luetaan kappaleen teksti.

  3. Pohditaan yhdessä, mitä opimme tästä kappaleesta. Opitut asiat ovat islamin opetuksen mukaiset Allahin merkit, Hänen armotyönsä sekä se, että islamin mukaan Allah lähetti ihmisille profeettoja, lähettiläitä ja kirjoja, koska Hän rakastaa ihmisiä.

  4. Etsitään Koraanista 2–4 ayaa, joissa Allah sanoo olevansa Luoja.

  5. Islam opettaa, että kiitokset annetaan lampaiden Luojalle, Allahille, joka on kaiken Luoja (Koraani 6:101).

  6. Tehdään tehtäviä tehtäväkirjasta.