6. Allah on luojani

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää, että Allah lähetti meille profeettoja, lähettiläitä ja kirjoja, koska Hän rakastaa meitä.
 • Oppilas ymmärtää, että Allah on Luoja. Koraanissa (esim. 4:1) Allah ilmoitti meille, että Hän on luonut meidät.
 • Oppilas tutustuu merkkeihin siitä, että Allah on luonut kaiken.
 • Oppilas tutustuu merkkeihin siitä, että Allah on Elättäjä ja Ylläpitäjä.
 • Oppilas oppii laskemaan muutamia esimerkkejä Jumalan armotöistä.
 • Oppilas ymmärtää, että Allah haluaa meidän muistavan Hänen armoansa (Koraani 2:231, 3:103, 35:3) ja kiittävän Allahia Hänen armotöistään.
 • Oppilas ymmärtää, että kiitos Allahille ilmaistaan sanomalla ”al hamdulillahi” (Koraani 43:13, 8:26).

Opetusvinkit

Jaetaan oppilaat 2–3 hengen ryhmiin ja heijastetaan taululle kappaleen ”Allah on Luojani” kuva sivulta 30–31. Opettaja tutkii oppilaiden kanssa kappaleen kuvaa: kuva mummin maatilasta, jossa pihalla on lampaita, kissa Fatiman sylissä ja Fatiman päällä mummin villasta kutoma kaunis hartiahuivi. Kuva tukee kappaleen ymmärtämistä, ja tärkein on opetus siitä, että Allahin merkit ja Hänen armotyönsä ovat kaikkialla meidän ympärillämme. Allah on luonut taivaan ja maan, ihmiset, kuten meidät kaikki, eläimet, vedenelävät, kasvit, hyönteiset, linnut ja pilvet. Allah on luonut auringon, mullan ja ilman ja lähettänyt taivaasta sateen, jonka avulla me kasvatamme erilaisia kasveja ihmisille ja eläimille, kuten mummin maatilalla oleville lampaille.

Esitetään johdantokysymyksiä:

 1. Kuka on luonut minun äitini?
 2. Kuka on luonut isäni?
 3. Kuka on luonut mummini ja ukkini?
 4. Kuka on luonut auringon, maan ja taivaat?
 5. Kuka on luonut puut, eläimet ja linnut?
 6. Kuka on luonut ilman ja veden?
 7. Kuka on luonut kaverini, minun opettajani ja naapurit?

Annetaan oppilasryhmille tehtäväksi katsoa kappaleen kuvaa kirjan sivuilta 30–31 ja poimia jokin merkki Allahin luomistöistä. Esimerkiksi ryhmä 1 voi poimia kuvasta maaseudun eläimiä (lehmiä, lampaita), ja sen jälkeen ryhmä voi miettiä ja antaa lisää esimerkkejä muista eläimistä, kuten koiran ja kissan. Ryhmä 2 etsii kuvasta linnut ja nimeää muita olemassa olevia lintuja ja niin edelleen. Ryhmä 3 etsii hyönteisiä. Näin kaikki ryhmät osallistuvat etsimään Allahin luomia kappaleen kuvasta.

Luetaan kappaleen teksti.

Pohditaan yhdessä, mitä opimme tästä kappaleesta. Opitut asiat ovat Allahin merkit, Hänen armotyönsä, sekä se, että Allah lähetti meille profeettoja, lähettiläitä ja kirjoja, koska Hän rakastaa meitä.

Etsitään Koraanista 2–4 ayaa, jossa Allah sanoo olevansa Luoja.

Opetetaan, että kiitokset annetaan lampaiden Luojalle, Allahille, joka on kaiken Luoja (Koraani 6:101).

Tehdään tehtäviä tehtäväkirjasta.