2. Olemme muslimeja

Tavoitteet

 • Oppilas oppii ymmärtämään, että kaikki eivät usko samalla tavalla kuin muslimit.

 • Oppilas harjoittelee keskustelemaan omasta ja muiden uskonnosta.

 • Oppilas oppii käyttämään termejä islam ja muslimi.

 • Oppilas tutustuu islamin pilareihin.

 • Oppilas oppii uskontunnustuksen merkityksen suomeksi.

 • Oppilas harjoittelee lausumaan uskontunnustuksen sekä arabiaksi että suomeksi.

 • Tunti vahvistaa oppilaan muslimi-identiteettiä.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan tekstissä olleista uusista sanoista ja selitetään niitä.

 • Mietitään, miksi Fatima ei haluaisi olla erilainen.

 • Mietitään, mitä pitää muistaa, kun puhutaan toisen uskonnosta.

 • Yritetään muistaa, mitä islamin pilareita tekstissä mainittiin. Tarvittaessa voidaan keskustella, käytetäänkö niistä muita nimityksiä kuin pilarit.

 • Lausutaan uskontunnustus sekä suomeksi että arabiaksi.

 • Kuunnellaan nashidia, jossa on sanoituksena uskontunnustus arabiaksi muistamisen helpottamiseksi.

 • Askarrellaan aiheeseen liittyvät muistipelikortit yhdessä opettajan kanssa.

 • Huomioitavaa: opettajan on hyvä tiedostaa, että islamin eri suuntauksissa on eroja esimerkiksi termeissä ja pilarien lukumäärissä, kun puhutaan islamin viidestä pilarista tai uskon pilareista. Lähinnä erot näkyvät shiialaisuuden käsitteistössä. Esimerkiksi islamin taloa voi jatkaa kirjoittamalla sivuseinien pylväisiin lisää asioita jo mainittujen viiden pilarin lisäksi. Tarvittaessa lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi alla olevasta linkistä

 • Olisi tärkeää opettaa oppilaat ymmärtämään, että myöskään kaikki muslimit eivät ole keskenään täysin samanlaisia ja että erilaisuus tässäkin asiassa tulisi ymmärtää rikkaudeksi.