16. Uusi oppilas

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää muslimin velvollisuuden olla ystävällinen ja avulias kaikille.

 • Oppilas oppii huomioimaan muita ja ymmärtämään uusien tilanteiden aiheuttamia pelkoja.

 • Oppilas oppii olemaan ystävällinen ja ottamaan kaikki mukaan leikkeihin.

 • Oppilas oppii suhtautumaan ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uusiin ihmisiin.

 • Oppilas ymmärtää vuorovaikutus– ja yhteistyötaitojen merkityksen erilaisissa tilanteissa.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan, onko joku joskus jäänyt leikin ulkopuolelle tai mennyt uuteen paikkaan, ryhmään tai harrastukseen, jossa ei tunne ennestään ketään. Miltä se on tuntunut?

 • Harjoitellaan tilannetta, jossa uusi oppilas tulee välitunnille.

  1. Miten muut oppilaat toimivat?
  2. Joskus uusi oppilas voi tuntua kovin erilaiselta eikä hänen kanssaan ole niin helppo aloittaa keskustelua. Miksi ei?
   Vastauksia: Hänellä saattaa olla jokin ulospäin näkyvä fyysinen rajoite, esimerkiksi pysyvä liikuntavamma, joka rajoittaa hänen osallistumistaan muiden leikkeihin, tai hänellä saattaa olla vaikkapa vaikea puhevika, johon totuttelu ei suju hetkessä. Joku voi luulla, että muut oppilaat alkavat pilkata uutta oppilasta ja samalla niitä, jotka hänen kanssaan leikkivät.
  3. Mitä siitä ajattelet?

 • Mietitään, miltä tuntuisi, jos isä ja äiti eräänä päivänä ilmoittaisivat, että perhe muuttaa kuukauden kuluttua ja lapset siirtyvät uuteen kouluun. Tilanteen voi halutessaan toteuttaa myös draamaharjoituksena.