18. Huomioin ystävääni

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu ystävyyden käsitteeseen islamissa.
  • Oppilas pohtii ystävyyden eri osa-alueita: miten ollaan hyvä ystävä, miten ystävää autetaan ja tuetaan ja mitä ystävältä saa itselle.

Opetusvinkkejä

  • Keskustellaan oppilaiden kokemuksista ystävyydestä.
  • Tehdään pareittain ystävyyden puu- tai käsitekartta siitä, mitä ystävyyteen kuuluu ja miten olen hyvä ystävä.
  • Muslimin pitäisi toivoa muille samaa kuin itselleen. (hadith)
  • Pahaan tekoon pitäisi vastata hyvällä ja olla ystävällinen ihmisille. (hadith)