18. Huomioin ystävääni

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu ystävyyden käsitteeseen islamissa.

  • Oppilas pohtii ystävyyden eri osa-alueita: miten ollaan hyvä ystävä, miten ystävää autetaan ja tuetaan ja mitä ystävältä saa itselle.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan oppilaiden kokemuksista ystävyydestä.

  • Tehdään pareittain ystävyyden puu- tai käsitekartta siitä, mitä ystävyyteen kuuluu ja miten olen hyvä ystävä.

  • Muslimin pitäisi toivoa muille samaa kuin itselleen (hadith).

  • Pahaan tekoon pitäisi vastata hyvällä ja olla ystävällinen ihmisille (hadith).