19. Pyydän anteeksi

Tavoitteet

 • Oppilas oppii anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen tärkeyden islamissa.

 • Oppilas oppii tuntemaan sanan astaghfirullah eli ’anteeksi Jumala’.

 • Oppilas oppii, miksi Jumalalta pitää islamin mukaan pyytää anteeksi.

Opetusvinkit

 • Tutkitaan kuvaa ja pohditaan yhdessä, mitä on mahtanut tapahtua, miltä Fatima näyttää jne.

 • Luetaan kappale (joko opettaja lukee tai oppilaat vuorotellen).

 • Käydään kappale vielä keskustellen läpi, jotta kaikki ovat ymmärtäneet.

  1. Mitä ensin tapahtui? Fatima otti pelin ilman lupaa.
  2. Mitä pelikoneelle tapahtui?
  3. Miltä Fatimasta tuntui?
  4. Miltä Adamista tuntui?
  5. Mitä isä sanoi?

 • Keskustellaan omista kokemuksista ja siitä, minkälaisissa tilanteissa oppilaat ovat pyytäneet anteeksi.

 • Jaetaan oppilaat 2–4 oppilaan ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan kuvitteelliset tilanteet, joissa pyydetään ja annetaan anteeksi. Esimerkiksi: Olen lyönyt kaveria suutuksissani. Miltä minusta tuntuu? Miltä kaverista tuntuu? Miten pyydän anteeksi? Oppilaat tekevät ryhmissä pienet näytelmät, jotka esitetään koko luokalle.

 • Tutustutaan sanaan astaghfirullah ja sen tarkoitukseen. Milloin oppilaat ovat kuulleet sitä käytettävän?

 • Keskustellaan anteeksiantamisen tärkeydestä ja siitä, miten islamin mukaan Jumala on Anteeksiantava ja Armollinen.

 • Jokainen oppilas saa valkoisen kortin (paperia tai kartonkia), johon kirjoitetaan astaghfirullah kauniilla kirjaimilla ja se koristellaan. Kortin saa viedä kotiin ja laittaa paikkaan, josta sen näkee päivittäin, jottei anteeksipyyntö unohdu. Samanlaiset kortit voi tehdä myös esimerkiksi sanoista bismillah tai al hamdulillah.

 • Tunti lopetetaan kuuntelemalla sopivaa nashidia, joita löytyy internetistä hakusanalla astaghfirullah.