22. Metsäretkellä

Tavoitteet

 • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan muslimilla on velvollisuus kohdella hyvin kaikkea luomakuntaan kuuluvaa, myös kasvillisuutta.

 • Oppilas ymmärtää, että ihminen tarvitsee luontoa.

 • Oppilas oppii, miten ihminen voi toimia luonnon hyväksi.

 • Oppilas oppii, mitä luonnossa ei saa tehdä.

 • Oppilas oppii kertomaan omista kokemuksistaan ja kuulemaan muiden luontokokemuksista.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan omista luontokokemuksista. Kysytään, onko kenelläkään tullut samanlaista oloa kuin Zainabilla korkean kallion päällä. Opettaja voi kuvailla niin sanottua pyhyyden kokemusta, kun Allahin läsnäolo tuntuu vahvana.

 • Keskustellaan siitä, mitä islam opettaa ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista luontoa kohtaan:

  1. Kuka on antanut ihmiselle luvan poimia metsästä mustikoita?
  2. Mitä muuta Allah on antanut ihmisen tehdä luonnolle? (Käyttää sitä ravinnoksi, asunnon tekemiseen, vaatteiden tekemiseen, käyttää eläimiä apuna töissä.)
  3. Mitä ihmisen täytyy tehdä vastapalveluksena? (Käyttää luonnonvaroja ja luontoa kohtuudella ja vain siihen, mikä on välttämätöntä, sekä välttää aiheuttamasta eläimille tarpeetonta tuskaa.)

 • Laaditaan luonnossa liikkujan muistilista. Lisätietoja asiasta voi etsiä sivuilta, joissa puhutaan jokamiehenoikeuksista.

 • Tehdään maastoretki!