24. Mummin ja ukin juhla

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu perinteisiin suomalaisiin juhliin ja juhlapäiviin.

  • Oppilas oppii, että eri uskonnoilla ja kulttuureilla on sekä erilaisia että samankaltaisia juhlia.

  • Oppilas oppii, mitkä ovat islamilaiset juhlat.

Opetusvinkit

  • Miten suomalaiset juhlapäivät (pääsiäinen, joulu, vappu jne.) näkyvät?

  • Miten idejä vietetään? Miten ne eroavat suomalaisista juhlista?

  • Oppilaat voivat kertoa omia kokemuksiaan esimerkiksi häistä ja aqiqa-juhlista.

  • Idinä voidaan järjestää id-juhla koko luokalle, jotta myös muut kuin muslimit voivat osallistua. Vaihtoehtoisesti muslimioppilaat voivat pitää pienen esitelmän tai aamunavauksen koko koululle aiheesta.

  • Osalla oppilaista voi olla lähisukulaisena tai toisena vanhempana ei-muslimi. Nämä ihmiset ovat oppilaille hyvin rakkaita, ja se tulisi ottaa opetuksessa huomioon. Jokainen perhe tekee omat ratkaisunsa siitä, mitä eri uskontoihin ja kulttuureihin kuuluvia juhlia perhe viettää ja miten näitä juhlia vietetään. Oppilaiden on hyvä oppia hyväksymään erilaisuutta myös tällä osa-alueella, ja opettajan tulisi pitää huolta siitä, ettei yksikään oppilas tule kiusatuksi tai syrjityksi esimerkiksi joulun vieton takia. Oppilaiden tulisi ymmärtää, että vaikka he eivät muslimeina osallistu muiden uskontojen juhliin, ei näitä tule kuitenkaan väheksyä tai pilkata.