8. Meidän profeettamme, Muhammed

Tavoitteet

 • Oppilas oppii, että ensimmäinen profeetta oli Adam ja viimeinen profeetta oli Muhammed, joka on meidän Profeettamme.
 • Oppilas tutustuu siihen, milloin ja missä profeetta Muhammed syntyi.
 • Oppilas tutustuu profeetta Muhammedin sukupuuhun.
 • Oppilas oppii, keitä olivat profeetta Muhammedin äiti ja isä.
 • Oppilas oppii, miten tärkeä profeetta Muhammedin heimo oli arabiheimojen joukossa.
 • Oppilas tutustuu profeetta Muhammedin lapsuuteen.

Opetusvinkkejä

 • Asetetaan näkyville maailmankartta, josta nähdään Mekka, profeetta Muhammedin syntymäkaupunki.
 • Näytetään kuvia Mekasta ja Kaaban temppelistä sekä kuvia Quraish-heimon vaatetusmalleista. Opettaja pyytää oppilaita katsomaan kuvaa sivulla 37, jossa näkyy pyhä kaupunki Mekka, meidän Profeettamme syntymäkaupunki, Kaaba ja sen vieressä pieni talo ja palmupuita. Talon ikkunasta tulee valoa ja taivaalla näkyy kirkas tähti, joka oli sellainen, jota ei koskaan ennen ollut nähty tähtitaivaalla Arabian niemimaan yllä. Meidän profeettamme Muhammed bin Abdullah bin Abd al Muttalib al Hashimi al-quraishi on syntynyt vuonna 571, rabi al awal -kuussa.

Opettaja voi huomauttaa oppilaille, että kuvissa ei kuvata Profeettaa, koska islamissa ei saa kuvata tai piirtää profeettojen kuvia.

Kerrotaan kuvallinen tarina oppikirjan kuvien avulla orvosta profeetasta, joka syntyi Mekassa Quraish-heimoon ja jonka isä Abdullah kuoli ennen lapsen syntymää. Vauvana profeetta Muhammed lähetettiin erämaahan beduiiniheimon hoitoon. Hänen äitinsä Amina kuoli, kun hän oli pieni lapsi. Hänen isoisänsä Abd al Muttalib otti lapsen hoiviinsa. Isoisän kuoltua 8-vuotias Muhammed muutti setänsä Abu Talibin luokse asumaan. Tarinassa voi hyödyntää kuvia erämaasta, keitaista, palmupuista sekä beduiineista. Kuva teltasta, jonka sisällä on beduiininainen sylissään vauva, löytyy sivuilta 38–39.

 • Kuvallinen tarina on hyvä opetusväline, joka kiinnostaa alaluokkalaisia. Sen kautta keskustelu syntyy vaivatta.
 • Johdantokysymyksinä voidaan käyttää seuraavia esimerkkejä:
  1. Miksi Allah on lähettänyt profeetat? Kuka oli ensimmäinen profeetta?
  2. Kuka oli viimeinen profeetta?
  3. Kuka on meidän Profeettamme?
  4. Missä profeetta Muhammed on syntynyt?
  5. Mikä oli profeetta Muhammedin heimo?
 • Koraanista voidaan lukea jakeet 16:36 ja 21:107, joissa Allah sanoo, että Hän lähetti Muhammedin armoksi koko ihmiskunnalle. Edistyneemmät oppilaat voivat etsiä kartalta, missä sijaitsee Mekka, Profeettamme syntymäkaupunki.
 • Tehdään tehtäviä tehtäväkirjasta.

Tehtävien vastauksia

2. Ympyröi oikea vaihtoehto. Profeetta Muhammed on syntynyt

a. Medinassa
b. Mekassa
c. Kaabassa.

Oikea vastaus: b. Mekassa

3. Ympyröi oikea vaihtoehto. Profeetta Muhammedin äidin nimi oli

a. Amina
b. Fatima
c. Hajar.

Oikea vastaus: a. Amina