22. Paastokuukausi on erilainen

Tavoitteet

 • Oppilas oppii paastokuukauden nimen.

 • Oppilas oppii, mitä muslimit sanovat toisilleen ramadanin alussa.

 • Oppilas tutustuu islamin opetuksen mukaisiin paaston sääntöihin ja paastopäivän vaiheisiin.

 • Oppilas ymmärtää paaston merkityksen yhteisölle ja yksilölle islamissa.

Opetusvinkit

 • Kuunnellaan ramadan-aiheisia nashideja. YouTubesta löytyy paljon erilaisia nashideja muun muassa hakusanoilla Yusuf Islam, Ramadan Moon, Ramadan This Year – Ramadan El Sana Di.

 • Johdantokysymyksinä voidaan esittää seuraavia kysymyksiä:

 1. Miksi islamissa paastotaan?
 2. Miksi muslimit iloitsevat paastokuukauden alkamisesta?
 3. Keiden kuuluu paastota islamin mukaan?
 4. Mitä hyötyä paastosta on?
 • Keskustellaan hyvien tekojen merkityksestä paaston aikana. Mietitään, millaista hyväntekeväisyyttä oppilaat voisivat ramadanin aikana harjoittaa.

 • Oppilaat voivat kertoa, millaista kotona on paastokuukauden aikana.