1. Lue

Lue

Tavoitteet

Oppilas tutustuu Koraaniin ja oppii

  1. Koraanin 114 suuraa
  2. Koraania luettaessa lausuttavat alkusanat ”bismillahi al rahmani al rahim”
  3. Koraanin muistamisen säilyttämiskeinoja
  4. Koraanin ensimmäiseksi annetut jakeet
  5. sen, kuinka Koraania tulee lukea islamin mukaan.

  Opetusvinkit

  • Keskustellaan yhdessä siitä, mitä islam opettaa Koraanin lukemisesta ja käsittelystä:
   1. Kuinka Koraanin lukuun valmistaudutaan?
   2. Miten Koraanin luku aloitetaan?
   3. Kuinka Koraania käsitellään?
   4. Minne sitä ei saa laittaa?
   5. Miten Koraanin lukuun keskitytään ja miksi?
   6. Käykö joku oppilaista koraanitunneilla?
   7. Osaako joku oppilas Koraanin suuria?
   • Voidaan tutkia yhdessä sekä arabiankielistä että suomenkielistä Koraania.

   • Todetaan, että arabian kieltä luetaan oikealta vasemmalle.

   • Opetellaan, kuinka oikean suuran löytää ja kuinka Koraania kunnioitetaan, kun sitä käsitellään.

   • Suuria opetellaan yhdessä mallin pohjalta siten, että opettaja lukee suuran itse jae jakeelta ja oppilaat toistavat perässä katsoen mallia kirjan translitteraatiosta. Suuran opettelun voi antaa kotiläksyksi, joka tarkistetaan jokaiselta oppilaalta kahden kesken muiden oppilaiden tehdessä annettuja tehtäviä. Halukkaat saavat esittää suuran koko luokalle.

   • Internetistä löytyy malleja selkeästä ja hitaasta resitoinnista eli kauniista ääneen lausumisesta:

   • Ainoa Koraanin suura, joka ei ala sanoilla bismillahi al rahmani al rahim, on suura numero 9 al tawba, Katumuksen suura.

   • Profeetta Muhammed oli luku- ja kirjoitustaidoton, mikä oli hyvin yleistä 600-luvulla. Tämän vuoksi ulkoa muistaminen oli tärkeä runojen ja muiden tekstien säilyttämiskeino.

   Tehtävien vastauksia

   2. Täydennä Alkion suuran ensimmäisten jakeiden puuttuvat sanat.

   Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen.
   Lue, kautta Herrasi, joka on luonut, (1)
   luonut ihmisen alkiosta. (2)
   Lue: onhan Herrasi jalomielinen, (3)
   Herrasi, joka opetti kynällä, (4)
   opetti ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt. (5)