2. Avataan Koraani

Avataan Koraani

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu Avauksen suuraan, al fatihaan.

 • Oppilas oppii, että islamin mukaan al fatiha -suuraa tarvitaan jokaisessa rukouksessa.

 • Oppilas oppii, että suurassa ihminen pyytää Allahia pitämään hänet oikealla, islamin tiellä lukiessaan sitä.

 • Oppilas opettelee resitoimaan suura al fatihan ja ymmärtää sen merkityksen suomeksi.

Opetusvinkit

 • Opettaja aloittaa tunnin kuunteluttamalla al fatiha -suuran tietokoneelta, ja se kuunnellaan hiljaa. Suura voidaan kuunnella esimerkiksi QuranicAudion sivuilta:

Näin orientoidutaan tunnin aiheeseen. Resitoijaksi sopii esimerkiksi Al Hussayni Al 'Azazy (with children), jolloin oppilaiden on helppo seurata resitointia.

 • Opettaja kyselee oppilailta, kuinka monelle kyseinen suura on tuttu.
 1. Mikä sen nimi on?
 2. Mistä se löytyy Koraanista?
 3. Miksi tämä suura on islamin mukaan tärkeä oppia?
 • Luetaan oppikirjasta Avauksen suuran kappale ja harjoitellaan yhdessä suuran resitoimista. Opettaja heijastaa suuran videotykin avulla valkokankaalle ja ohjaa lukemista sen avulla. Jokaista jaetta harjoitellaan useita kertoja, ja samalla opettaja suomentaa jakeen merkityksen.

 • Lasketaan yhdessä taululla, kuinka monta kertaa Avauksen suura sanotaan joka päivä rukoiltaessa eli eri rukousten sarjojen määrät. Opettajan kannattaa huomioida, että määrät vaihtelevat islamin suuntauksen mukaan.

 • Tehdään tehtäväkirjan tehtäviä. Osa tehtävistä jää kotiläksyksi, jotka tarkastetaan seuraavan tunnin aluksi.

 • Tunnin lopuksi vielä kootaan tunnin aihe, al fatiha -suura, ja mietitään yhdessä, mitä oikealla tiellä tarkoitetaan islamissa.

 • Lisäkysymyksinä voidaan käyttää seuraavia:
 1. Miksi islamissa opetetaan, että suura on niin tärkeä oppia?
 2. Miten Koraania tulee islamilaisen perinteen mukaan resitoida?
 3. Miten ihminen voi pysyä oikealla tiellä islamin mukaan?
 • Tarvittaessa voidaan katsoa videoita rukouksista, joissa lausutaan ääneen tämä suura.

 • Sivun 119 kuvassa lapset ovat kokoontuneet moskeijaan koraanikouluun. Opettaja voi kiinnittää oppilaiden huomion lasten pukeutumiseen moskeijassa, sillä tytöt ovat pukeutuneet huiveihin ja pojat peittäviin vaatteisiin. Moskeija on paikka, jossa rukoillaan, opiskellaan uskontoa ja rauhoitutaan. Kuvassa etualalla kaksi poikaa kättelee toisiaan, mikä on muslimien tervehdystapa.

 • Kuvassa sivulla 120 lapset kuuntelevat rauhassa koraanikoulun opettajan resitointia ja opetuksia. Puheenvuoro saadaan viittaamalla.

 • Haditheissa kehotetaan Koraanin lukemiseen. Niiden mukaan Koraanin oppimisesta ja resitoinnista saadaan palkkioita, ja jos Koraanin lukeminen on vaikeaa, siitä saa tuplapalkkion. Koraania tulee resitoida kauniilla äänellä ja siihen keskittyen.

Tehtävien vastauksia

2. Kirjoita puuttuvat sanat viivoille.

Avauksen suura
Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen. (1)
Kunnia Jumalalle, maailman Herralle (2)
Armeliaalle Armahtajalle, (3)
Tuomiopäivän Ruhtinaalle. (4)
Sinua me palvomme, Sinua me huudamme avuksi. (5)
Johdata meidät oikealle tielle, (6)
niiden tielle, joille Sinä olet suosiollinen, ei niiden, joiden päälle Sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä. (7)
 

3. Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä oikea vastaus tai kirjoittamalla vastaus viivalle.

  Mikä on ensimmäinen suura, kun avaat Koraanin?
  c) suura al fatiha

  Missä tarvitsemme tätä suuraa?
  Rukouksessa

  Miksi kaikki ylistys ja kunnia kuuluvat Allahille?
  b) Allah on luonut kaiken ja huolehtii meistä ja maailmasta.

  Minne Avauksen suuran kertoma oikea tie johtaa?
  c) Se johtaa Paratiisiin Allahin läheisyyteen.

  Mitä lupaamme tässä Avauksen suurassa?
  b) Lupaamme palvoa vain Allahia.