3. Vilpittömän uskon suura

Vilpittömän uskon suura

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu Vilpittömän uskon suuraan.
 • Oppilas oppii, että Vilpittömän suuran sanotaan olevan yksi kolmasosa Koraania.
 • Oppilas oppii, että suurassa Allah kertoo tärkeimmät ominaisuutensa.
 • Oppilas oppii, että suurassa korostetaan Jumalan ykseyttä.
 • Oppilas opettelee tämän suuran arabiaksi ja sen merkityksen suomeksi.

Opetusvinkit

Keskustellaan yhdessä:

 1. Miksi pitää peseytyä ennen Koraanin lukemista?
 2. Mitä tarkoittaa ollut aina olemassa tai kuolematon?
 3. Onko Allah ihmisen kaltainen?
 4. Kuinka Allahilla ei ole vanhempia tai lapsia?
 5. Miksi me tarvitsemme Allahia?
 6. Kuinka arvokas on yksi kolmasosa? Opettaja voi havainnollistaa asiaa piirtämällä taululle malliksi esimerkiksi lasimukin ja siihen kolmasosan vettä

Suuran opettelu tapahtuu kuten aikaisemmissa kappaleissa yhdessä ääneen toistaen. Tästä suurasta voi askarrella oman Koraanitaulun esimerkiksi idiksi. Suuran arabiankieliset kirjaimet väritetään ja moniste liimataan pahville. Tauluun lisätään vielä koristellut kehykset ja langasta tehty ripustuskoukku. Oppilaille on korostettava, että taulua on käsiteltävä kunnioittavasti.

Kappaleen kuvissa huomataan, kuinka ylpeitä lapset ovat osatessaan resitoida Koraania. Koraania lukiessa on hyvä olla rituaalisesti puhdas ja peittävästi pukeutunut. Koraania ei saa laittaa lattialle tai likaiseen paikkaan, sillä se on pyhä kirja.

Oikeat vastaukset

2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

a) Kuinka arvokas Vilpittömän uskon suura on? Yksi kolmasosa
b) Kuinka monta Jumalaa on? Vain yksi
c) Onko Allahilla lapsia? Ei
d) Onko Allah syntynyt? Ei
e) Onko Allah kuolematon, ikuinen? On
f) Mikä on Allahin kaltainen? Ei mikään
g) Tarvitseeko Allah meitä ihmisiä? Ei
h) Tarvitsemmeko me Allahia? Kyllä

Surat al ikhlas

Bismillaahi ar rahmaani ar rahiim
Qul huwallaahu ahad (1)
Allaahu s samad (2)
Lam yalid walam yuulad (3)
Walam yaku llaahu kufuwan ahad. (4)