18. Puhtaus on osa uskoa

Tavoitteet

  • Oppilas oppii puhtauden ja siisteyden merkityksestä islamissa.

  • Oppilas tutustuu siisteyden eri osa-alueisiin: vaatteiden ja kehon puhtaus, siisti puhe, siisti koti ja muu ympäristö.

  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan on olemassa myös sydämen puhtautta.

Opetusvinkit

  • Keskustelu oman hygienian huolenpidon tärkeydestä.

  • Jokaisen vastuu yhteisten tilojen siisteydestä (koulussa, kotona).

  • Luonnonsuojelu: miksi luontoon ei saa heittää roskia.

  • Islamin mukaan sydämen puhtaus syntyy hyvistä käytöstavoista.

  • Islam antaa ohjeita sekä henkilökohtaisen hygienian hoitoon että rituaaliseen puhtauteen. Hadithit kertovat, että Profeetta esimerkiksi tapasi pestä hampaansa juuren tai oksan pätkällä, miswakilla. Moni muslimi käyttää miswakia edelleen hampaiden puhdistamiseen.

  • Rituaalisella puhtaudella tarkoitetaan sitä tilaa, jossa muslimin tulee islamin opin mukaan olla rukoillessaan. Rituaalisessa puhtaudessa erotetaan suuri puhdistautuminen, ghusl, ja pieni puhdistautuminen, wudu. Myös paikan, jossa rukoillaan, tulee olla rituaalisesti puhdas. Rukoiltaessa ja moskeijaan mentäessä otetaan tästä syystä kengät pois. Likaisissa paikoissa, kuten käymälöissä tai kylpylöissä, ei saa rukoilla.