19. Käymme syömään

Tavoitteet

Oppilas tutustuu islamilaisiin ruokasäännöksiin ja -tapoihin.

 • Oppilas hahmottaa termit kielletyt ruoat ja sallitut ruoat.

 • Oppilas osaa pestä kädet ennen syöntiä.

 • Oppilas ymmärtää oikealla kädellä syömisen ja yhdessä syömisen merkitykset.

 • Oppilas oppii sanat bismillah ”Jumalan nimeen” ennen ruokailun aloittamista ja al hamdulillah ”Jumalalle kiitos” ruokailun päätyttyä.

Opetusvinkit

 • Katsotaan video muslimien ruokailuhetkestä.

 • Esimerkiksi Ylen Elävästä areenasta löytyy ramadan-video, jossa on ruokailukohtia.

 • Keskustellaan videon herättämistä ajatuksista.

 • Luetaan oppikirjan teksti ja käydään se läpi niin, että kielellisesti heikoimmatkin ymmärtävät.

 • Keskustellaan ruoasta ja ruokatavoista, esimerkiksi lempiruoasta, ja yhdessä tai yksin syömisestä.

 • Jaetaan oppilaat ryhmiin ja annetaan jokaiselle ryhmälle tarina. Tarinassa kaikki menee väärinpäin: käsiä ei ole muistettu pestä, unohdetaan sanoa al hamdulillah, kun aloitetaan syöminen ja niin edelleen. Oppilaiden tehtävänä on korjata tarina niin, että kaikki menee oikein.

 • Kotitehtäväksi jokainen oppilas pyytää kotoa jonkin oman kulttuurin ruokareseptin. Opettaja kirjoittaa reseptit puhtaaksi ja oppilaat piirtävät kuvat. Näin syntyy islamin uskonnon ryhmän oma halal-keittokirja, joka kopioidaan kaikille oppilaille.

 • ”Teiltä on kielletty itsestään kuollut, veri, sianliha ja sellainen, jonka ylitse on huudettu jonkin muun kuin Jumalan nimeä, sellainen, joka on kuristettu tai tapettu kepittämällä, joka on pudonnut kuoliaaksi tai puskemalla tapettu tai jonka pedot ovat syöneet, paitsi minkä olette ehtineet teurastaa ja se mikä on teurastettu epäjumalien uhrikivillä…” (Koraani 5:3).

 • ”Me olemme tehneet ihmiset kunnioitetuiksi ja kuljettaneet heitä maalla ja merellä, antaneet heille kaikkea hyvää ravinnoksi ja suosineet heitä paljon enemmän kuin muita luotuja.” (Koraani 17:70).

 • Perimätiedossa kehotetaan muslimeja syömään yhdessä, sillä yhdessä syömisessä on siunaus. Hyviin tapoihin kuuluu myös tarjota ruokaa samassa tilassa oleville. Nälkäisen ruokkimisesta saa palkinnon.