10. Koettelemus erämaassa

Tavoitteet

Oppilas oppii lisää islamin kertomuksesta profeetta Ibrahimista:

 • Oppilas tutustuu profeetta Ibrahimin tarinaan.
 • Oppilas oppii, että aikuistuttuaan Ibrahim meni naimisiin ja sai lapsia.
 • Oppilas oppii, että Allah käski Ibrahimia viemään Hajarin ja Ismailin kauas erämaahan.
 • Oppilas oppii, että Hajar juoksi kahden kukkulan, Safan ja Marwan, välillä etsiessään vettä Ismailille (tämä toistetaan hajjin ja umran rituaaleissa).
 • Oppilas oppii, että laaksossa puhkesi Zamzam-lähde kahden kukkulan väliin (hajj ja umra).
 • Oppilas oppii, että tällä paikalla on Mekan kaupunki.
 • Oppilas oppii, että Allah käski Ibrahimia ja Ismailia rakentamaan vedenpaisumuksen aikana tuhoutuneen Kaaban uudelleen sinne, minne Adam oli sen rakentanut.

Opetusvinkit

 • Keskustellaan kertomuksesta yhdessä seuraavien johdantokysymysten avulla:
 1. Mikä viisaus paljastui Hajarin ja Ismailin erämaahan jättämisen myötä?
 2. Miten Ibrahim ja Ismail rakensivat Kaaban?
 3. Mikä on hajar al aswad?
 • Opettaja voi katsoa opetuksen tueksi Koraanista jakeet 2:124–129, 14:35–40.

 • Tutkitaan kartan avulla matkaa Eufratin laakson ja Mekan välillä sekä katsotaan Internetistä kuvia mustasta kivestä ja Kaabasta eri aikoina ja ilman päällistä (esimerkiksi YouTubesta Time line of holy kaaba from past to future (Insha Allah) ja Changing of the cloth wrapped around the Kaaba).

 • Sivun 152 kuvassa nähdään kaksi kukkulaa, joiden välillä Hajar kertomuksen mukaan juoksi etsiessään vettä. Niiden välisestä laaksosta pulpahti Zamzam-lähde.

 • On kerrottu, että myöhemmin Ibrahim rakensi poikansa Ismailin kanssa Mekkaan Kaaban. Kaaba oli rakennettu jo Adamin aikana, mutta Nuhin aikaisessa tulvassa se meni rikki. Kertomuksen mukaan Allah käski rakentamaan sen uudestaan juuri samaan paikkaan.

 • Mekka ja Medina ovat kaksi kaupunkia, johon pääsevät vain muslimit. Tämä kielto on mainittu Koraanissa, ja sen tarkoituksena on suojella pyhiä kaupunkeja huonolta käytökseltä ja epäislamilaisilta tavoilta.

Tehtävien vastauksia

3. Fatima on mennyt sekaisin sanoista. Auta löytämään oikea vaihtoehto ja ympyröi se.

Hajar oli Ismailin äiti.
Ibrahim vei Hajarin ja Ismailin erämaahan.
Kahden kukkulan nimet ovat Safa ja Marwa.
Hajar juoksi näiden kahden kukkulan välillä seitsemän kertaa.
Hajar löysi vettä laaksosta.
Lähteen nimeksi tuli Zamzam.
Lähteen ympärille syntyi kaupunki nimeltä Mekka.
Ibrahim ja Ismail jälleenrakensivat Allahin käskystä Kaaban.