6. Allah lähetti profeetat

Allah lähetti profeetat

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, mitä sana profeetta tarkoittaa.
  • Oppilas oppii, että Allah on valinnut profeetat ohjaamaan ihmisiä oikealle tielle.
  • Oppilas ymmärtää, kuinka jokaisella profeetalla on ollut sama sanoma ja tehtävä.
  • Oppilas oppii, että Koraanissa on mainittu 25 profeettaa nimeltä, mutta sen lisäksi on paljon muita profeettoja, joiden nimiä ei ole mainittu.

Opetusvinkit

Keskustellaan yhdessä:

  1. Miksi Allah lähetti profeettoja?
  2. Mitä profeetat kertoivat kansoilleen?
  3. Miksi profeetat olivat ihmisiä eivätkä enkeleitä?
  4. Miksi monella muslimilla on profeetan mukaan annettu nimi?
  5. Tuleeko vielä uusia profeettoja?
  6. Miksi islamissa profeettoja ei piirretä?

Voidaan katsoa Koraanista kohdat 2:129, 2:136 tai 3:84.

Koraanissa on mainittu nimeltä seuraavat profeetat: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dhulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, al Yasa, Yunus, Sakarya, Yahya, Isa ja Muhammed.

Oikeat vastaukset

1. Ympyröi profeettojen nimet:

Profeettoja ovat Isa, Adam, Muhammed, Ibrahim, Nuh, Musa, Ismail ja Ayub.