14. Pyydän Allahilta

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu dua-rukouksen merkitykseen muslimeille.

 • Oppilas oppii, että duan tekeminen on Koraanin (21:90, 19:48) mukaan profeettojen tapa.

 • Oppilas oppii, miten dua on Koraanin (25:77) mukaan tärkeä tapa lähestyä Allahia.

 • Oppilas oppii, että islamin mukaan Allah sanoo: ”Rukoilkaa minua ja minä vastaan teidän rukoukseenne.”

 • Oppilas oppii, miten, milloin ja millä kielellä islamissa voidaan tehdä dua eli pyyntörukous.

Opetusvinkit

 • Opettaja voi esittää opetuksen tukena seuraavia kysymyksiä:
 1. Mitä ihminen voi pyytää Allahilta? Miksi?
 2. Millainen dua eli pyyntörukous on?
 3. Miten, milloin ja millä kielellä dua tehdään islamin opin mukaan?
 • Opettaja voi käyttää 2–3 ayaa Koraanista (esim. 27:62, 40:60). Kuvan avulla voi näyttää, miten kädet nostetaan duaa tehtäessä.

 • Opettaja voi kertoa, miten perimätiedon mukaan profeetta Muhammed pyysi Allahilta apua Badrin taistelussa. Koraanin mukaan Allah vastasi Profeetan ja muiden uskovaisten avunpyyntöön lähettämällä tuhat enkeliä heidän avukseen (Koraani 8:9). Opettaja voi kertoa oppilaille, että islamissa Allahin profeetat ovat tehneet duaa ja Allah on kuullut heidän pyyntörukouksensa. Esimerkiksi Mariamin suurassa profeetta Zakaria kutsuu Herraansa kaikessa hiljaisuudessa ja pyytää lasta (19:3–6). Kun profeetta Yaqub oli surullinen profeetta Yusufin takia, hän valitti suruaan ja murhettansa Allahille ja Allah vastasi Yaqubin duaan (Koraani 12:86). Allah paransi profeetta Ayubin, kun Ayub teki duaa Allahille sanoen: ”Moni onnettomuus on minua kohdannut, mutta sinä olet Armeliain Armahtaja” (Koraani 21:83).