14. Pyydän Allahilta

Pyydän Allahilta

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu dua-rukouksen merkitykseen muslimeille.
 • Oppilas oppii, että duan tekeminen on profeettojen tapa. (Koraani 21:90, 19:48)
 • Oppilas oppii, miten dua on tärkeä tapa lähestyä Allahia. (Koraani 25:77)
 • Oppilas oppii, että Allah on sanonut: ”Rukoilkaa minua ja minä vastaan teidän rukoukseenne.”
 • Oppilas oppii, miten tehdään dua eli pyyntörukous.
 • Oppilas oppii, millä kielellä dua voidaan tehdä.
 • Oppilas oppii, milloin ja miten dua tehdään.

Opetusvinkit

Opettaja voi esittää opetuksen tukena seuraavia kysymyksiä:

 1. Miksi me pyydämme Allahilta?
 2. Millainen dua eli pyyntörukous on?
 3. Miten ja milloin tehdään dua?
 4. Millä kielellä dua tehdään?

Opettaja voi käyttää 2–3 ayaa Koraanista (esim. 27:62, 40:60). Kuvan avulla voi näyttää, miten kädet nostetaan duaa tehtäessä.

Opettaja voi kertoa, miten profeetta Muhammed pyysi Allahilta apua Badrin taistelussa. Allah vastasi Profeetan ja muiden uskovaisten avunpyyntöön lähettämällä tuhat enkeliä heidän avukseen (Koraani 8:9). Opettaja voi kertoa oppilaille, miten Allahin profeetat ovat tehneet duaa ja Allah on kuullut heidän pyyntörukouksensa. Esimerkiksi Mariamin suurassa profeetta Zakaria kutsuu Herraansa kaikessa hiljaisuudessa ja pyytää lasta (19:3–6). Kun profeetta Yaqub oli surullinen profeetta Yusufin takia, hän valitti suruaan ja murhettansa Allahille ja Allah vastasi Yaqubin duaan (Koraani 12:86). Allah paransi profeetta Ayubin, kun Ayub teki duaa Allahille sanoen: ”Moni onnettomuus on minua kohdannut, mutta sinä olet Armeliain Armahtaja” (Koraani 21:83).