2. Kesälomakuulumisia

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, että muslimeja on ympäri maailmaa.
  • Oppilas ymmärtää, että islam on yksi maailmanuskonnoista.
  • Erityisesti maahanmuuttajataustaiset oppilaat oppivat tuntemaan ylpeyttä omasta taustastaan.

Opetusvinkit

  • Jokaiselle oppilaalle annetaan mahdollisuus kertoa omista lomakokemuksistaan.
  • Vertaillaan kappaleen oppilaiden ja oman luokan oppilaiden kokemuksia. Mitä erilaisia tai samanlaisia asioita on koettu, kun on vierailtu muslimimaissa tai maassa, jossa islam ei näy? Millaisia moskeijoita oppilaat ovat nähneet eri maissa?
  • Oppilaat voivat tuoda matkoiltaan kuvia/kortteja tai muuta materiaalia, johon tutustutaan ja josta voidaan tehdä esimerkiksi kollaasi luokan seinälle.