3. Yhtä suurta perhettä

Tavoitteet

  • Oppilas oppii käsitteen umma, joka tarkoittaa islamilaista yhteisöä.
  • Oppilas oppii, että islam on maailman toiseksi suurin uskonto.
  • Oppilas ymmärtää, mitä islamissa tarkoittaa sisaruus.
  • Oppilas oppii ymmärtämään omaa käytöstään ja sitä, miten se vaikuttaa muihin.

Opetusvinkit

  • Otetaan selvää muslimien määrästä ja islamin levinneisyydestä. Aloitetaan pohdinta tarkastelemalla maailmankarttaa sivuilla 14–15. Opettaja selventää, että vihreillä alueilla muslimit ovat enemmistö. Muslimit ovat merkittävä vähemmistö monissa maissa.
  • Jaetaan sanan umma merkitys seuraavasti: koko maailman muslimien umma, Suomen umma, oman moskeijan umma ja oman luokan umma.
  • Käsitellään erilaisuutta ja samanlaisuutta muslimien kesken: mitkä tavat eroavat ja mitkä ovat samanlaisia. Voidaan puhua myös sunni– ja shiiamuslimien eroista ja yhtäläisyyksistä, jos luokassa on molempia. Korostetaan kuitenkin, että olemme kaikki muslimeja ja uskomme on perusteiltaan samanlaista.
  • Aukeaman kuva sivuilla 12–13 toimii hyvänä keskustelun avaajana. Musliminaiset pukeutuvat eri maissa eri tavalla. Voidaan pohtia, miten ilmasto ja kulttuuri vaikuttavat pukeutumiseen yleensä. Esimerkiksi voidaan ottaa lasten toppavaatteet tai hameen käyttö.
  • Pohditaan tekstin lopussa olevaa hadithia. Miten muslimi voi toteuttaa sitä omassa elämässään?