5. Opettaja sanoi: Lue

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää opiskelun tärkeyden islamissa.
  • Oppilas pohtii omaa käytöstään luokassa ja miettii, miten voi osaltaan vaikuttaa omaan ja muiden viihtyvyyteen ja oppimiseen.

Opetusvinkit

  • Pohditaan luokan opiskeluhenkeä: onko luokassa meteliä, pystytäänkö keskittymään, käyttäydymmekö ystävällisesti toisiamme kohtaan.
  • Oppilaat kirjoittavat paperilapulle yhden hyvän ja yhden huonon asian opiskeluhengestä omassa luokassaan. Laput käydään läpi ja mietitään yhdessä, miten huonoja asioita voidaan parantaa, ja mitkä asiat ovat jo hyvin.
  • Tehdään ryhmätyönä omat luokan säännöt luokkahuoneen seinälle. Pohjana voidaan käyttää oppikirjan sivun 20 taulua.
  • Etsitään Koraanista al Alaq -suura ja siitä ensimmäiset viisi jaetta, jotka olivat islamilaisen perinteen mukaan ensimmäiset profeetalle ilmoitetut osat Koraanista. Keskustellaan jakeista ja mietitään niiden merkitystä.