6. Mihin me uskomme

Tavoitteet

  • Opitaan, mihin muslimit uskovat ja miten se vaikuttaa muslimin arkeen. Ryhmän rakenteen mukaan voidaan painottaa sunnilaista perinnettä, jossa on kuusi uskon pilaria, arkan al iman. Shiialaisessa traditiossa uskon juuret, usul al din, poikkeavat sunnilaisesta näkemyksestä. Kuitenkin molemmista löytyvät seuraavat käsitteet: usko Jumalaan, usko enkeleihin, usko Jumalan lähettämiin kirjoihin, usko profeettoihin, usko tuomiopäivään ja usko ennalta määrättyyn.
  • Ymmärretään, että ihminen on vastuussa omista teoistaan.

Opetusvinkit

  • Käydään keskustelua samasta näkökulmasta kuin tekstissäkin eli siitä, mihin asioihin muslimit uskovat. Jos usko näkymättömään tulee esille, siihen kuuluvat esimerkiksi enkelit.
  • Keskustellaan siitä, mitä asioita ihmiselle on ennalta määrätty ja mikä toisaalta on hänen tekojensa merkitys. Jos joitain asioita on elämässä ennalta määrätty, voiko ihminen vaikuttaa omaan elämäänsä?
  • Käydään opetuksen tukena seuraavat Koraanin jakeet: 22:70 ja 57:22–23.
  • Jos aihe on tuttu, voidaan opetella seuraava: an tumina billahi wa mala`ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l yawmil akhi wa tumina bi l qadri khayrihi wa sharrih. Sen käännös on suomeksi: “Se on uskoa Allahiin, Hänen Enkeleihinsä, Hänen Kirjoihinsa, Hänen sanansaattajiinsa ja viimeiseen päivään ja uskoa ennalta määrättyyn, niin hyvään että pahaan.”