11. Kaikki ylistävät Häntä

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamin mukaan Allah ilmoitti luoneensa kaiken, mitä on seitsemässä taivaassa ja maassa.
  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan ihmisen on hyvä tietää, että Allah pyysi ihmisiä näkemään, kuinka kaikki maassa ja taivaassa ylistävät Allahin kunniaa. Koraani kertoo, että kaikki rukoilevat Allahia, mutta ihmiset eivät ymmärrä, miten he rukoilevat ja ylistävät Allahia (K. 24:41).
  • Oppilas tutustuu suuran 21 jakeeseen 33. Siinä Allah kertoi, miten hän luonut päivän ja yön, auringon ja kuun ja muut taivaankappaleet. Allah määräsi taivaankappaleet kiertämään rataansa säännöllisesti.
  • Oppilas oppii, että Koraanin mukaan profeetta Dawud ylisti Allahia vuorten kanssa ja heidän ylistykseensä liittyivät linnutkin. Myös profeetta Sulaimanin on kerrottu ymmärtäneen lintujen ja muiden eläinten kieliä.
  • Oppilaalle kerrotaan, että islamilaisen perinteen mukaan profeetta Muhammedilla oli tapana ottaa käsiinsä pieniä kiviä, ja kivet ylistivät Allahia. Kertomuksen mukaan Allah opetti Muhammedille lintujen ja muiden eläinten kieliä, ja tämä ylisti Allahin kunniaa muslimeiden ja Allahin muun luomakunnan kanssa.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan oppilaiden kanssa, miksi islam opettaa, että muslimin tulee ylistää Jumalaa sanomalla: ”Subhanallah”. Silloin muslimi sanoo: ”Ylistys Allahille maailmojen Herralle.” Näin sanotaan, koska islamin mukaan Jumala on luonut kaiken, mitä on seitsemässä taivaassa ja maassa. Jumalan uskotaan luoneen miljoonia eri eläimiä ja opettaneen niille, miten etsiä ruokaa, kasvattaa poikaset, rakentaa pesät ja puolustautua. Koraanissa kerrotaan, että Allah on antanut luomakunnalleen kaiken, millä elää ja selviytyä. Jumala opettaa ja johdattaa heitä. Allah sanoo Koraanissa, että Hän on luonut ihmisenkin sopusuhtaiseksi, opettanut, ohjannut ja elättänyt häntä. Allah haluaa muslimin kiittävän Häntä (K. 14:7).
  • Keskustellaan siitä, miten tärkeää tieto on islamissa. Koraani opettaa, että Allah haluaa ihmisten esimerkiksi miettivän ja katsovan, miten Hän on luonut taivaan (K. 50:6 ja 21:33).
  • Koraanissa on monta jaetta, jotka kuvaavat, miten kaikki ylistävät Allahia. Allah käski vuorien ja lintujen totella profeetta Dawudia ja ne ylistivät Allahin kunniaa yhdessä (K. 38:17–19). Dawud sai Allahin suosion ja Allah pyysi vuorelta ylistää Allahia Dawudin kanssa, Allah pyysi myös lintuja osoittamaan Hänelle kunniaa (K. 34:10).
  • Koraanissa kerrotaan, että kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ylistää Allahia: 57:1, 59:1, 62:1, 64:1. Profeetta Sulaiman peri Dawudin ja Allah opetti hänelle lintujen kielen. Koraanissa Allah kertoo Sulaimanin keskustelusta harjalinnun kanssa muurahaisten suurassa (K. 27:16).