11. Kaikki ylistävät Häntä

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että Allah ilmoitti meille, että Hän on luonut kaiken, mitä on seitsemässä taivaassa ja maassa.
  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan ihmisen on hyvä tietää, että Allah pyysi meitä näkemään, kuinka kaikki maassa ja taivaassa ylistävät Allahin kunniaa. Kaikki rukoilevat Allahia, mutta emme ymmärrä, miten he rukoilevat ja ylistävät Allahia. (K. 24:41)
  • Oppilas tutustuu suuran 21 jakeeseen 33. Siinä Allah kertoi, miten hän luonut päivän ja yön, auringon ja kuun ja muut taivaankappaleet. Allah määräsi taivaankappaleet kiertämään rataansa säännöllisesti.
  • Oppilas oppii, että profeetta Dawud ylisti Allahia vuorten kanssa ja heidän ylistykseensä liittyivät linnutkin. Myös profeetta Sulaiman ymmärsi lintujen ja muiden eläinten kieliä.
  • Oppilaalle kerrotaan, että profeetta Muhammedilla oli tapana ottaa käsiinsä pieniä kiviä, ja kivet ylistivät Allahia. Allah opetti Muhammedille lintujen ja muiden eläinten kieliä, ja hän ylisti Allahin kunniaa muslimeiden ja Allahin muun luomakunnan kanssa.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan oppilaiden kanssa, miksi meidän tulee ylistää Jumalaa sanomalla: ”Subhanallah”. Silloin sanomme: ”Ylistys Allahille maailmojen Herralle.” Näin sanotaan, koska Jumala on luonut kaikki, mitä on seitsemässä taivaassa ja maassa. Hän on luonut miljoonia eri eläimiä ja opettanut niille, miten etsiä ruokaa ja kasvattaa poikaset, rakentaa pesät ja miten puolustautua. Allah on antanut luomakunnalleen kaiken, millä elää ja selviytyä. Jumala opettaa ja johdattaa heitä. Allah sanoo Koraanissa, että Hän on luonut ihmisenkin sopusuhtaiseksi, opettanut, ohjannut ja elättänyt häntä. Allah haluaa meidän kiittävän Häntä (K. 14:7).
  • Keskustellaan siitä, miten tärkeää tieto on islamissa. Esimerkiksi Allah haluaa meidän miettivän ja katsovan, miten Hän on luonut taivaan (K. 50:6 ja 21:33).
  • Koraanissa on monta jaetta, jotka kuvaavat, miten kaikki ylistävät Allahia. Allah käski vuorien ja lintujen totella profeetta Dawudia ja ne ylistivät Allahin kunniaa yhdessä (K. 38:17–19). Dawud sai Allahin suosion ja Allah pyysi vuorelta ylistää Allahia Dawudin kanssa, Allah pyysi myös lintuja osoittamaan Hänelle kunniaa (K. 34:10).
  • Koraanissa kerrotaan, että kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, ylistää Allahia: 57:1, 59:1, 62:1, 64:1. Profeetta Sulaiman peri Dawudin ja Allah opetti hänelle lintujen kielen. Koraanissa Allah kertoo Sulaimanin keskustelusta harjalinnun kanssa muurahaisten suurassa (K. 27:16).