13. Muurahaisten tarina

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Sulaimanin tarinaan ja hänen taitoonsa ymmärtää eläimiä.
  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan Jumala on luonut kaiken ja että jokaisella eläimellä, ihmisellä ja kasvilla on tehtävänsä.
  • Oppilas pohtii omia taitojaan ja sitä, miten nämä taidot ovat kehittyneet.

Opetusvinkit

  • Syvennetään profeetta Sulaimanin tarinaa etsimällä lisätietoa. Sulaimanista kerrotaan useassa Koraanin suurassa, esimerkiksi 27:17–19.

  • Pohditaan yhdessä, missä asioissa olemme taitavia. Keskustellaan, miten ihminen voi osoittaa kiitollisuutta Jumalalle.
  • Keskustellaan luonnon monimuotoisuudesta: miten kaikella on tehtävänsä ja merkityksensä. Luonnon kunnioittaminen ja suojelu on tärkeää myös islamin näkökulmasta.