8. Sano: Allah on yksi

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää sanan tawhid merkityksen.
  • Oppilas oppii, että islamin mukaan Allah on kaiken Luoja ja elämän ylläpitäjä.
  • Oppilas ymmärtää islamin opetuksen Jumalan ykseydestä ja täydellisyydestä.
  • Oppilas oppii, että islamin mukaan vain Jumala on palvonnan arvoinen.

Opetusvinkit

  • Koraanissa tawhidista puhutaan muun muassa kohdissa 3:18, 35:40–41 ja 112:1–4.
  • Keskustellaan oppilaiden kanssa islamin jumalakäsityksestä. Pohditaan, voidaanko Jumalasta havaita joitakin merkkejä tai todisteita.
  • Koraanissa Allah sanoo: ”Hän on taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan Herra. Palvo siis Häntä ja ole kärsivällinen Häntä palvoessasi. Tiedätkö ketään, jota kutsuttaisiin Hänen nimellään?” (K. 19:65) Tässä jakeessa tulee hyvin ilmi tawhidin eri määritelmät. Ibn Abbas kertoi: ”Ei ole ketään muuta, jota kutsutaan al Rahmaniksi kuin Hän. Hän on Siunattu ja Korkea. Hänen nimensä on kaikkein Pyhin."