14. Ihmeellinen yö

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että muslimeita on kaikkialla maailmassa.

  • Oppilas tutustuu siihen, että Sininen moskeija on Istanbulissa Turkissa.
  • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan Quraish, profeetta Muhammedin heimo, ahdisteli ja vainosi sekä Profeettaa että muslimeita.
  • Oppilas oppii, että perimätiedon mukaan Abu Lahab, profeetta Muhammedin setä, vainosi Profeettaa.
  • Oppilas tutustuu siihen, että joka vuosi Rajab-kuukauden 27. päivänä muslimit juhlivat profeetta Muhammedin ihmeellistä yömatkaa, isra ja mi’raj.

Opetusvinkit

  • Näytetään maailmankartalta, missä sijaitsevat Mekka ja al Quds eli Jerusalem.
  • Opettaja voi kertoa, että perimätiedon mukaan Muhammed jatkoi saarnaamista Mekassa. Pyhiinvaelluksen aikana Mekkaan tuli paljon ihmisiä kaikkialta Arabian niemimaalta, jolloin Muhammed tapasi eri heimoja ja kertoi heille islamista ja Allahista. Profeetta Muhammedin setä Abu Lahab ahdisteli ja levitti vääriä huhuja Profeetasta. Koraani mainitsee tämän ihmeellisen yön matkan Yöllinen matka -suurassa 17:1.
  • Islamilainen perinne kertoo, että Quraish pakotti eri heimot ahdistelemaan ja kiduttamaan muslimeita. He haluaisivat tappaa profeetta Muhammedin. Abu Talib poikineen ja Hashim-heimo suojelivat Profeetta Muhammedia.
  • Opettajan on hyvä tietää, että perimätiedon mukaan Quraishilla oli vaikutusvaltainen rooli Arabian niemimaalla. Quraishilla oli kauppasopimuksia ja poliittisia liittoja muiden heimojen kanssa.
  • Perimätiedon mukaan Jibril näytti Profeetalle, missä sijaitsee Yathrib eli Medina, ja ilmoitti, että tämä joutuu muuttamaan Yathribiin pian. Matka jatkui ja Jibril näytti, missä sijaitsee Siinain vuori, jossa profeetta Musa oli puhunut Jumalalle. Profeetta Muhammed ja Jibril alkoivat lähestyä Betlehemiä, ja Profeetalle näytettiin, missä Isa oli syntynyt.

Lisätehtävät

1. Kirjoita ruutuun oikea numero.

a. Profeetta Muhammed ja 40 ensimmäistä muslimia menivät usein vuorille Mekan lähelle,
b. Jibril oli tuonut Allahilta
c. Jibril ilmoitti, että Muhammedin piti aloittaa islamin julistaminen julkisesti, ja kertoa
d. Profeetan tuli kehottaa heitä rukoilemaan, luopumaan pahoista tavoista ja epäjumalien
e. Huonojen tapojen noudattamisen sijasta ihmisten tuli olla
f. Heidän oli huolehdittava hyvin vanhemmistaan,
g. Heidän oli kunnioitettava ja autettava naapureitaan ja huolehdittava orvoista,

1. jossa Profeetta saarnasi, resitoi Koraania ja opetti islamia.
2. ilmoituksia Profeetalle.
3. omalle heimolle, mekkalaisille ja muille ihmisille, että heidän tulisi palvella vain Allahia.
4. palvonnasta ja lopettamaan heimojen väliset riidat.
5. luotettavia ja totuudenmukaisia.
6. perheistään ja lähimmäisistään.
7. köyhistä ja muista yhteisön heikko-osaisista.