16. Rohkea Ali

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu tilanteeseen, joka islamilaisen perinteen mukaan pakotti Profeetan tekemään päätöksen Mekasta Yathribiin muuttamiseen.

  • Oppilas tietää, että perimätiedon mukaan Quraish suunnitteli Profeetan surmaamista, ja että Allah ilmoitti Profeetalle Quraishin suunnitelmista.

  • Oppilas tutustuu rohkeaan nuoreen eli Aliin, joka nukkui perimätiedon mukaan Profeetan lähdettyä tämän vuoteessa huolimatta siitä, että Quraish oli tarkkailemassa Profeetan taloa ja suunnitteli Profeetan surmaamista.
  • Oppilas oppii, että Muhammedin hijralla tarkoitetaan Profeetan muuttoa Mekasta Yathribiin.

Opetusvinkit

  • Opettaja kertoo, että osa muslimeista juhlii profeetta Muhammedin hijraa.
  • Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa asioista, jotka perimätiedon mukaan pakottivat profeetta Muhammedin tekemään päätöksen muuttaa pois Mekasta Yathribiin.
  • Opettaja kertoo, että islamilainen kalenteri (ajanlasku eli hijra) alkoi silloin, kun profeetta Muhammed on islamilaisen perinteen mukaan muuttanut Yathribiin.
  • Keskustelussa on hyvä tuoda esiin, mitä islamilaisen perinteen mukaan tapahtui, kun Profeetta menetti tukensa ja suojelijansa vaimonsa Khadijan ja setänsä Abu Talibin kuoltua. Arabian niemimaalla oli heimovalta ja heimot suojelivat omiaan. Quraish ja sen liittolaiset yrittivät kaikkensa uhkailua, rahaa ja valtaa käyttäen estääkseen profeetta Muhammedia levittämästä islamin sanomaa.
  • Mekassa Quraishin tyrannia oli pahin vihollinen Profeetalle sekä muslimeille. Perimätieto kertoo, että Profeetta yritti pyhiinvaelluksen aikaan ottaa yhteyttä eri Arabian heimoihin, jotka tulivat Mekkaan. Hän pyysi, että he suojelisivat ja tukisivat häntä ja muita muslimeja, mutta nämä heimot eivät halunneet antaa Profeetalle suojeluaan.
  • Opettaja voi mainita, miten perimätiedon mukaan Abu Jahl ehdotti, että kaikista mekkalaisten heimoista olisi valikoitava yksi soturi miekkansa kanssa, ja nämä soturit yhdessä murhaisivat Muhammedin. Tämä suunnitelma estäisi banu Hashimia ja banu Abu Talibia, Profeetan omaa klaania, kostamasta Muhammedin murhaa, koska he joutuisivat kohtaamaan taistelussa kaikki Mekan heimot, mikä olisi heille ylivoimainen vastus.