16. Rohkea Ali

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu tilanteeseen, joka islamilaisen perinteen mukaan pakotti Profeetan tekemään päätöksen Mekasta Yathribiin muuttamiseen.

 • Oppilas tietää, että perimätiedon mukaan Quraish suunnitteli Profeetan surmaamista, ja että Allah ilmoitti Profeetalle Quraishin suunnitelmista.

 • Oppilas tutustuu rohkeaan nuoreen eli Aliin, jonka kerrotaan nukkuneen Profeetan lähdettyä tämän vuoteessa huolimatta siitä, että Quraish oli tarkkailemassa Profeetan taloa.
 • Oppilas oppii, että Muhammedin hijralla tarkoitetaan Profeetan muuttoa Mekasta Yathribiin.

Opetusvinkit

 • Opettaja kertoo, että osa muslimeista juhlii profeetta Muhammedin hijraa.
 • Opettaja keskustelee oppilaiden kanssa asioista, jotka perimätiedon mukaan pakottivat profeetta Muhammedin tekemään päätöksen muuttaa pois Mekasta Yathribiin.
 • Opettaja kertoo, että islamilainen kalenteri (ajanlasku eli hijra) alkoi silloin, kun profeetta Muhammedin on kerrottu muuttaneen Yathribiin.
 • Opettajan on hyvä mainita profeetta Muhammedin rohkea serkku, Ali bin Abu Talib, jonka on kerrottu nukkuneen Profeetan vuoteessa tämän sijasta, kun Quraish juoni surmatakseen Profeetan.
 • Keskustelussa on hyvä tuoda esiin, mitä islamilaisen perinteen mukaan tapahtui, kun Profeetta menetti tukensa ja suojelijansa vaimonsa Khadijan ja setänsä Abu Talibin kuoltua. Arabian niemimaalla oli heimovalta ja heimot suojelivat omiaan. Quraish ja sen liittolaiset yrittivät kaikkensa uhkailua, rahaa ja valtaa käyttäen estääkseen profeetta Muhammedia levittämästä islamin sanomaa.
 • Mekassa Quraishin tyrannia oli pahin vihollinen Profeetalle sekä muslimeille. Perimätieto kertoo, että Profeetta yritti pyhiinvaelluksen aikaan ottaa yhteyttä eri Arabian heimoihin, jotka tulivat Mekkaan. Hän pyysi, että he suojelisivat ja tukisivat häntä ja muita muslimeja, mutta nämä heimot eivät halunneet antaa Profeetalle suojeluaan.
 • Opettaja voi mainita, miten Abu Jahlin on kerrottu ehdottaneen, että kaikista mekkalaisten heimoista olisi valikoitava yksi soturi miekkansa kanssa, ja nämä soturit yhdessä murhaisivat Muhammedin. Tämä suunnitelma estäisi banu Hashimia ja banu Abu Talibia, Profeetan omaa klaania, kostamasta Muhammedin murhaa, koska he joutuisivat kohtaamaan taistelussa kaikki Mekan heimot, mikä olisi heille ylivoimainen vastus.