17. Hämähäkki luolan suulla

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu luvussa kerrottuihin tapahtumiin.
  • Oppilas oppii, että perimätiedon mukaan Profeetta pyysi seuralaisensa Abu Bakr al Sidiqin odottamaan tietyssä paikassa, ja että he suuntasivat yhdessä kohti Thawr-luolaa.
  • Oppilas tutustuu siihen, mitä vihaiset quraishilaiset perimätiedon mukaan tekivät Profeetan lähdön jälkeen, ja siihen, mitä tapahtui, kun profeetta Muhammed meni Thawr-luolaan.
  • Oppilas tutustuu ihmeeseen, jonka kerrotaan toteutuneen luolassa.

Opetusvinkit

  • Opettaja esittää kysymyksiä: Mihin Profeetta piiloutui perimätiedon mukaan, kun hän lähti kotoa? Kenen kanssa hän lähti?
  • Opettajan kannattaa kertoa, että islamilaisen perinteen mukaan Allah antoi monia ihmeitä kaikille profeetoilleen. Allah suojeli profeettojaan ja tuki heitä. Kun profeetta Muhammed meni luolaan, vihaiset quraishilaiset alkoivat etsiä Profeettaa. He lupasivat korkeat palkkiot sellaisille vakoojille, jotka kykenisivät tappamaan Muhammedin tai palauttamaan hänet Quraishille tai muussa tapauksessa johdattamaan Quraishin Muhammedin luo sinne, missä tämä piileskeli.
  • Perimätieto kertoo, että Allahin tahto toteutui ihmeen muodossa, sillä sinä hetkenä hämähäkki alkoi kutoa verkkoaan luolan suuaukkoon ja kaksi villiä kyyhkyä rakensi pesänsä luolan eteen. Profeetta Muhammed ja hänen seuralaisensa Abu Bakr kuuntelivat lähestyvien takaa-ajajiensa askelien ääniä. Abu Bakr oli surullinen, mutta profeetta Muhammed rauhoitteli häntä sanomalla, ettei ollut syytä suruun, sillä Allah oli heidän kanssaan. Jibril oli Profeetan ja hänen seuralaisensa kanssa koko matkan. Allah lähetti sakinansa profeetta Muhammedin ylle. Allahin sakina on rauhallisuuden ja tyyneyden tunne, Hänen suojeluksensa ja johdatuksensa. Allah auttoi profeetta Muhammedia joukolla enkeleitä, joita kukaan ei voinut nähdä. He tukivat Profeettaa ja suojelivat häntä.
  • Koraanissa Katumuksen suurassa mainitaan tämä tapahtuma: 9:40.
  • Oppilaiden tulee huomioida, että perimätiedon mukaan uskottomat seisoivat Thawr-luolan edessä ja näkivät hämähäkin kutoman verkon peittävän luolan suuaukon sekä kaksi kyyhkystä, joilla oli pesä luolan suuaukon edessä. He ajattelivat, ettei luolassa voinut olla ketään. He lähtivät pois luolan edustalta jatkamaan etsintöjään toisaalla.