18. Uusi alku

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, millaiset olivat Yathribin kaupungin olosuhteet, kun profeetta Muhammed saapui sinne.
  • Oppilas tutustuu Yathribin heimoihin, joita olivat esimerkiksi pääheimot Aus ja Khazraj sekä juutalaisten heimot.
  • Oppilas oppii Yathribin uuden nimen Medina eli Profeetan kaupunki.
  • Oppilas oppii sanojen muhajir ja ansar merkitykset.
  • Oppilas oppii moskeijan tärkeän roolin islamin leviämisessä.
  • Oppilas tutustuu siihen, miten Profeetta sovitteli riitoja Medinassa heimojen välillä ja edisti islamilaista veljeyttä muhajirin ja ansarien välillä.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan siitä, miksi Yathribin pääheimot Aus ja Khazraj päättivät kutsua Profeetan Medinaan ja lupasivat suojella häntä. Arabiheimot Aus ja Khazraj olivat kuulleet Yathribin juutalaisilta, että Arabian niemimaahan oli syntyvä profeetta.
  • Arabiheimot Medinassa halusivat tukea profeetta Muhammedia kutsumalla hänet luokseen ja tarjoamalla tälle suojelusta sekä lupaamalla taistella hänen rinnallaan. He myös halusivat kunnian olla ensimmäisiä heimoja, jotka suojelisivat Arabian Profeettaa.
  • Opettaja voi kertoa, miten Profeetta toimi ensi töikseen Medinassa. Hän rakensi Medinaan moskeijan, jonka yhteyteen rakennettiin asunto Profeetalle ja hänen perheelleen. Moskeijassa rukoiltiin, opetettiin islamin uskontoa sekä tehtiin suunnitelmia ja päätöksiä koskien islamilaista yhteisöä. Profeetta Muhammed sovitteli riitoja arabiheimojen välillä ja edisti islamilaista veljeyttä Mekasta muuttaneiden muhajirien ja Medinan alkuperäisen väestön, auttajien eli ansarien välillä. Siksi jokainen miespuolinen yathribilainen ansar eli auttaja otti luokseen asumaan Mekasta muuttaneen miehen ja teki tästä veljensä, kohteli häntä hyvin osana perhettään jakaen tämän kanssa kaiken, mitä omisti.