19. Profeetta Medinassa

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu perimätietoon siitä, miten Profeetta vastaanotettiin Yathribissa eli Medinassa.

 • Oppilas kertaa, että perimätiedon mukaan Profeetta ja muut muslimit lähtivät Mekasta Medinaan, koska Medinan heimot Aus ja Khazraj tukivat ja suojelivat heitä.
 • Oppilas oppii, että muslimeille oli tärkeää perustaa islamilainen valtio.
 • Oppilas ymmärtää, että islamilaisen perinteen mukaan Profeetta solmi Medinassa sopimuksen, jota kutsutaan Medinan sopimukseksi sekä ihmisoikeussopimukseksi.
 • Oppilas ymmärtää moskeijan tärkeän roolin muslimin jokapäiväisessä elämässä.
 • Oppilas oppii, että ensimmäinen islamilainen valtio syntyi Medinaan.
 • Oppilas oppii, että muslimit rukoilivat aluksi kohti al Qudsia eli Jerusalemia.
 • Oppilas ymmärtää kertomuksen siitä, että Medinassa Allah ilmoitti Profeetta Muhammedille, kuinka muslimeiden tuli kääntää rukoussuuntansa Mekkaan päin.

Opetusvinkit

 • Opettaja ja oppilaat keskustelevat ensimmäisen islamilaisen valtion syntymisestä Medinaan. Kun profeetta Muhammed muutti Mekasta Medinaan, kertomuksen mukaan hänet otettiin vastaan ilolla ja suurin osa Medinan heimoista tarjosi hänelle tukeaan ja suojelusta. Profeetta Muhammed halusi levittää islamia koko Arabiaan tavoitteenaan perustaa islamilainen valtio. Tämän vuoksi Profeetta päätti rakentaa muslimeiden kanssa moskeijan Medinaan. Moni yathribilainen kääntyi muslimiksi. Kun Profeetta sovitteli heimojen välisiä riitoja, hän sai aikaan sopimuksen tasa-arvoisuudesta muslimien ja muiden heimojen kanssa yhteiskunnassa. Hän vahvisti myös veljeyttä muuttajien eli muhajirun ja Medinan alkuperäisen väestön eli ansarin välillä.
 • Opettaja voi korostaa moskeijan tärkeää roolia nuoren valtion perustamisessa. Kertomuksen mukaan Profeetta oli sanonut muslimeille, että antakaa kamelini näyttää paikka, mihin moskeija rakennettaisiin, ja niin tapahtui. Kameli kulki vapaasti ja pysähtyi. Profeetta tiesi, että kamelilla on käskynsä, ja Allah johdatti sen sopivaan paikkaan. Profeetta osti tilan omistajilta ja pyysi muslimeita aloittamaan moskeijan rakentamisen. Profeetta itse rakensi muiden kanssa moskeijaa ja osoitti sen rukoussuunnan eli qiblan Jerusalemin temppeliä kohti. Sitten hän rakensi muutaman huoneen itselleen ja perheelleen moskeijan yhteyteen.
 • Opettajan kannattaa kysellä oppilailta, mikä oli moskeijan rooli silloin ja nyt muslimin elämässä. Moskeijassa muslimit esimerkiksi tekivät poliittisia päätöksiä hoitaakseen nuoren valtion ulkoisia ja sisäisiä suhteita. Samalla opettaja voi pyytää oppilaita vertaamaan oppikirjan kuvia sivuilla 68 ja 72, joissa on kuvattuna Profeetan nykyinen ja alkuperäinen moskeija.
 • Islamilaisen perinteen mukaan Medinassa profeetta Muhammed sai lisää ilmoituksia Allahilta. Näitä ilmoituksia kutsutaan Medinan kauden ilmoituksiksi. Mekan aikana saatuja ilmoituksia kutsutaan taas Mekan kauden ilmoituksiksi.
 • Uudet ilmoitukset sisälsivät käytännön ohjeita paastosta, ramadan-kuukaudesta, viidestä päivittäisestä rukouksesta, peseytymisestä ja rukouskutsusta, id al fitrin almujen jakamisesta sekä avioliitosta. Mukana oli myös sääntöjä yhteisön elämään: mikä on sallittua (halal) ja mikä kiellettyä (haram).
 • Islamilaisen perinteen mukaan Allah ilmoitti Profeetalle, että muslimeiden tuli kääntää rukoussuuntansa Mekkaan päin.
 • Opettajan on hyvä tuoda esiin Medinan sopimus, jonka profeetta Muhammed teki perimätiedon mukaan omia uskontojaan edustavien heimojen välille. Näitä olivat esimerkiksi Medinan juutalaiset. Profeetta Muhammed soi heille vapauden harjoittaa omaa uskontoaan. Sopimuksen mukaan muslimit ovat umma eli osa islamilaista yhteisöä, jossa heitä yhdistää usko yhteen Jumalaan. Heitä yhdisti islamilainen valtio, ja ensimmäistä kertaa Arabian niemimaalla oli syntynyt islamin valtio ilman heimojen valtaa ja verisuhteita. Vain Medinassa heimot Aus ja Khazraj yhdistyivät ja tulivat ansariksi. Medinan sopimus on ensimmäinen ihmisoikeussopimus.