24. Adamin isä kertoo lapsuudestaan

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu siihen, miksi Adamin isä ja Abdullah-vaari matkasivat Marokkoon.
 • Oppilas tutustuu vaari Abdullahin kotikaupunkiin.
 • Oppilas oppii, miten tärkeitä ovat Fesin kaupunki sekä Qarauinen moskeija ja yliopisto.
 • Oppilas saa selville, miksi kirjan Abdullah-vaari asuu Suomessa, missä Adamin isä on syntynyt ja miten hän tapasi Mariamin.
 • Oppilas tutustuu siihen, mitä Mustafa-isä oppi lapsuudestaan ja miten perhe oli tärkeä kasvatuksessa.

Opetusvinkit

 • Opettaja ja oppilaat keskustelevat siitä, keitä kuuluu islamilaiseen perheeseen ja miten jokaisella perheenjäsenellä on velvollisuutensa ja oikeutensa.
 • Luokassa keskustellaan islamin opetuksesta, jonka mukaan Allah kehotti ihmisiä olemaan hyviä vanhemmilleen ja sukulaisilleen. Allah kehotti käymään vanhempien ja sukulaisten luona, kun he ovat terveitä tai sairaita, auttamaan heitä, kun he tarvitsevat apua sekä osallistumaan heidän iloihinsa ja suruihinsa. Islamissa vanhemmat opettavat lapsiaan huolehtimaan ja kunnioittamaan vanhempiaan ja isovanhempiaan sekä hoitamaan heitä, kun he ovat vanhoja.
 • Keskustellaan islamin opetuksesta, jonka mukaan Allah on säätänyt, että muslimin täytyy puhua vanhemmilleen ystävällisesti. Islamissa ajatellaan, että vanhemmille ei saa sanoa edes äännähdystä ’hyi’, vanhempia ei saa ajaa pois ja heitä kohtaan on oltava nöyrä. Muslimin tulee rakastaa, kunnioittaa ja totella vanhempiaan Allahin tiellä.
 • Keskustellaan siitä, että äidillä ja isällä on tärkeä asema islamilaisessa perheessä.
 • Islamin mukaan muslimin on pyydettävä anteeksi Allahilta hänen vanhempiensa puolesta ja suoritettava uskonnollisia tehtäviä heidän kuolemansa jälkeen, kuten rukouksia, paastopäiviä ja hajj, jos hänellä on taloudellisesti siihen varaa.
 • Oppilaan on hyvä muistaa, että islamin mukaan lapset ovat Allahin lahja ja että heillä on oikeus syntyä perheeseensä ja tähän maailmaan. Lapsilla on oikeus saada hyvä kasvatus ja koulutus ja olla rakastettuja. Vanhempien velvollisuus on huolehtia ja kasvattaa lapset hyviksi muslimeiksi sekä valita heille hyvät nimet.
 • Kun muslimilapsi syntyy, hänelle kuiskataan korvaan shahada. Islam opettaa, että jokaista muslimiperheeseen vastasyntynyttä lasta kutsutaan palvelemaan Allahia lausumalla rukouskutsu oikeaan korvaan. Toinen rukouskutsu, iqama, lausutaan vasempaan korvaan.
 • Perimätiedon mukaan profeetta Muhammedin luokse saapui eräs nuori mies, joka sanoi: ”Allahin lähettiläs, olen tehnyt paljon vääryyttä ja kadun suuresti. Miten voisin saada anteeksi?” Profeetta Muhammed kysyi: ”Elääkö kukaan vanhemmistasi?” ”Isäni”, nuorimies sanoi. ”Mene isäsi luokse ja ole hyvä hänelle ja huolehdi hänestä”, profeetta Muhammed vastasi.