26. Hajar, kärsivällisyyttä!

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää käytöksensä seuraukset.
  • Oppilas ymmärtää, kuinka tärkeitä hyvät käytöstavat ja kärsivällisyys ovat.
  • Oppilas oppii ratkomaan riitojaan positiivisella, rakentavalla tavalla.

Opetusvinkit

  • Tutustutaan oppikirjan sivun 102 kuvaan ja pohditaan, miltä tuntuu olla kuvan tilanteessa.
  • Mietitään yhdessä, kuinka voisi oppia kärsivällisemmäksi. Käyttävätkö oppilaat joitakin keinoja, etteivät sanoisi pahoja sanoja tai suuttuisi niin helposti?
  • Keskustellaan siitä, kuinka oppilaat itse haluaisivat ratkaista riidat.
  • Koraanissa on useita jakeita kärsivällisyydestä, esimerkiksi 3:200, 14:12 ja 16:42.