26. Autetaan köyhiä

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Autetaan köyhiä

Tavoitteet

  • Oppilas perehtyy käsitteisiin zakat, almuvero, ja sadaqa, hyväntekeväisyys.
  • Oppilas ymmärtää hyväntekeväisyyden merkityksen islamissa ja pohtii omia mahdollisuuksiaan tehdä hyväntekeväisyyttä.
  • Oppilas huomaa, että hyväntekeväisyys voi olla myös aineetonta.

Opetusvinkit

  • Jos oppilaita kiinnostaa, zakatia voidaan käydä vielä tarkemmin läpi laskemalla zakatin määrää. Internetistä voidaan etsiä laskimia ja perusteita hakusanalla zakat calculator.
  • Oppilaiden kanssa pohditaan erilaisia tapoja tehdä hyväntekeväisyyttä: voidaan esimerkiksi kerätä rahaa johonkin sopivaan sadaqa-kohteeseen pitämällä kirpputoria, kahvilaa tms. Mietitään aineettomia tapoja tehdä sadaqaa ja pohditaan, miten oppilas voi omilla arkisilla teoillaan tehdä hyvää.
  • Pienryhmissä etsitään Koraanista kohtia, jotka liittyvät zakatiin ja sadaqaan.
  • Perehdytään hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaan ja siihen, mihin rahat menevät ja ketä ne auttavat.