27. Mekan tarina

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mekan tarina

Tavoitteet

 • Oppilas tutustuu siihen, että jokaista muslimia, joka käy pyhiinvaellusmatkalla Mekassa, kutsutaan arvonimellä, joka tarkoittaa pyhiinvaelluksella käynyttä.
 • Oppilaan on hyvä tietää, että islamin mukaan Mekka on tärkeä Allahille ja Profeetalle.
 • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan Adam laskeutui paratiisista Mekkaan ja rakensi Kaaban temppelin enkeleiden kanssa. Enkeleiden kerrotaan asettaneen Kaaban perustukset.

Opetusvinkit

 • Opettaja kysyy, mitä tarkoittavat käsitteet haj sekä hajjah.
 • Pohditaan, mihin muslimit menevät pyhiinvaellukselle.
 • Kerrataan, kuka asui Mekassa ensin ja kuka rakensi Kaaban temppelin.
 • Opettaja voi kertoa, että Koraanin mukaan profeetta Ibrahim lähetti jälkeläisensä Ismailin ja äitinsä Hajarin asumaan Mekan laaksoon. Ibrahim rukoili Allahia. Tämä rukous löytyy Koraanin kohdasta 14:37. Katsotaan, miten oppikirjan sivun 210 kuva vastaa Koraanin jakeen kuvausta.
 • Opettajan on hyvä tuoda esiin, että Koraanin mukaan Mekka on tärkeä paikka Allahille. Koraanissa sanotaan, että Mekka ja sen temppeli ovat suojattuja (K. 3:96).
 • Mekka on islamin mukaan pyhin ja rakkain maa-alue Allahille sekä profeetta Muhammedille. Koraanissa Allah on kertonut, miten Hän asetti Kaaban pyhän temppelin ihmisille. Allah teki Kaabasta suojellun moskeijan, joka on pyhän ja turvan paikka. Allah määräsi Mekasta rauhoitetun alueen myös eläimille, puille, kasveille ja linnuille. Siksi Mekka on turvan paikka kaikille. Joka käy sinne sisälle, hän on turvassa (K. 3:97).
 • Islamilaisen kertomuksen mukaan Mekassa asui Adamin lasten eri heimoja, kuten Amaliq-heimo, joka oli Nuhin pojan Amliq bin Lawiz bin Sam bin Nuhin jälkeläisiä. Jurhamin heimo asui lähellä Ismailia ja hänen äitiään Hajaria. Monijumalaisuuden aika koitti, kun Mekkaan tuli Khuza-heimo ja heidän johtajansa Amru bin Lahi, joka otti Mekan temppelin johtoonsa. Hän rakensi patsaita ja käännytti suuren osan mekkalaisista pois Ibrahimin uskonnosta.
 • Quraishin kerrotaan polveutuneen profeetta Ismailin lapsista, Adnan ja Kananan heimoista. He asuivat Mekan vuorilla ja kukkuloilla, ja heitä johti silloin Qusay bin Kalab. Qusay asetti Quraishin eri klaaneja asumaan suojatun moskeijan ympärille, Mekan vuorille ja kukkuloille. Qusay bin Kalab sai jälkeläisiä, joista Abd Munafin sai pojan Hashim. Hashimista polveutui Abd al Muttalib, jonka nuorin poika oli Abdullah, profeetta Muhammedin isä.
 • Mekan ympärillä on noin 50 vuorta, jotka muodostavat vuoriston Mekan ympärille. Tunnetuin niistä on al Nur -vuori, jossa sijaitsee Hira-luola. Siellä profeetta Muhammedin kerrotaan saaneen Allahilta ilosanoman Jibrilin välityksellä.
 • Tunnetuimpia Mekan vuoria ovat Rahma, Khayf, Falaq, Thawer, Abi Qays, Qai’qa’a, Ahmar, Mina, Arafah sekä Safa (jonka on kerrottu ottaneen vastaan Adamin tämän laskeutuessa paratiisista) ja Marwa (jonka päälle Hawwan on kerrottu laskeutuneen). Nämä vuoret ja kukkulat ovat tärkeitä mekkalaisten elämässä.
 • Mekka tunnetaan monilla nimillä, kuten pyhä kaupunki, balad al haram. Koraanissa Allah kutsuu Mekkaa eri nimillä (Bakkah, Makkah, Qaryya, Balad, Baldul amin ja Umml Qura).
 • Kun profeetta Muhammed asui Medinassa, Allah pyysi häntä kääntämään rukoussuunnan kohti Kaabaa eli suojattua moskeijaa (K. 2:144).
 • Opettaja voi tuoda esiin kertomuksen siitä, miten Adam laskeutui alas paratiisista Mekan vuorille ja mitä silloin tapahtui. Allah ilmoitti Jibrilille, että ”olen Allah, Armeliain Armahtaja, ja siksi olen armahtanut Adamin ja Hawan”. Hän käski Jibrilin mennä alas ja viedä Adamille ja Hawalle teltan, joka oli yksi paratiisin teltoista ja asettamaan sen heille Mekan vuorien keskelle. Siellä oli pyhäkön perustukset, jotka enkelit olivat tehneet ennen Adamin laskeutumista. Jibril meni alas mukanaan teltta paratiisista sekä tukipylväs, joka oli koristeltu punaisin rubiinein, ja asetti sen Mekan pyhäkön päälle. Teltankin keppi oli punaisista rubiineista, ja se valaisi loistollaan koko Mekan vuoristoa ympäristöineen. Jibril otti Adamin Safan-vuorelta ja Hawan Marwan -vuorelta ja vei heidät telttaan asumaan. Allah ilmoitti Jibrilille, että Hän laski 70 000 enkeliä suojelemaan telttaa ja pyhäkköä sekä olemaan Adamin tukena, jottei tämä olisi yksinäinen. Enkelit kiertelivät pyhäkön ympärillä päivin ja öin. Allah pyysi Adamia kyntämään maan ja kylvämään siihen. Allah lähetti Adamille paratiisista Jibrilin mukana kasveja, kuten palmupuita, viinirypäleitä, oliiveja ja granaattiomenoita. Adam rakensi Kaaban temppelin ja enkelit auttoivat häntä.

Lisätehtävät

4. Kirjoita ruutuun oikea numero.

a. Allah ilmoitti Jibrilille, että olen Allah, Armeliain Armahtaja,
b. Hän käski Jibrilin viedä Adamille ja Hawalle teltan,
c. Siellä oli pyhäkön perustukset,
d. Jibriil meni alas mukanaan teltta paratiisista sekä tukipylväs,
e. Teltankin keppi oli punaisista rubiineista ja
f. Jibril otti Adamin Safan vuorelta
g. Allah ilmoitti Jibrilille, että Hän laski 70 000 enkeliä suojelemaan telttaa ja pyhäkköä
h. Enkelit kiertelivät pyhäkön

1. ja siksi olen armahtanut Adamin ja Hawan.
2. ja Hawan Marwan vuorelta ja vei heidät telttaan asumaan.
3. ympärillä päivin ja öin.
4. se valaisi koko Mekan vuoristoa ympäristöineen loistollaan.
5. jotka enkelit olivat tehneet ennen Adamin laskeutumista.
6. joka oli yksi paratiisin teltoista, ja asettamaan sen heille Mekan vuorien keskelle.
7. joka oli punaisin rubiinein koristeltu, ja asetti sen Mekan pyhäkön päälle.
8. sekä olemaan Adamin tukena, jottei tämä olisi yksinäinen.