19. Mustafa-isä neuvoo

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mustafa-isä neuvoo

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että perjantaina moskeijassa imaami pitää saarnan eli khutban, ja joka perjantaina on eri khutba, joka käsittelee eri aihetta.
  • Oppilaan on hyvä ymmärtää khutban aiheet: muslimin vastuu ja velvollisuus.
  • Opettaja ja oppilaat keskustelevat siitä, mitä imaami tarkoitti puhuessaan muslimin vastuusta ja velvollisuudesta Allahia kohtaan.

Opetusvinkit

  • Opettaja kertoo, miten muslimi on vastuussa Allahin edessä kaikesta, mitä hän tekee ja sanoo.
  • Muslimin velvollisuuksia Allahia kohtaan on, että välit Hänen kanssaan ovat hyvät, ja että muslimi rakastaa Allahia ja kiittää Häntä Hänen armotöistään. Muslimin tulee palvoa Allahia, paastota, lukea Koraania, tehdä du’aa sekä hyviä töitä. Muslimin tulee kulkea oikealla tiellä ja katua, kun hän tekee virheitä ja pyytää anteeksi, sillä Allah on Anteeksiantava. Allah pyysi profeetta Muhammedia kertomaan uskovaisille seuraavasti: ”Sano: jos rakastatte Jumalaa, seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän on Anteeksiantava, Armelias.”
  • Muslimin velvollisuus on huolehtia itsestään ja omasta puhtaudestaan. Hänen tulee huolehtia terveydestään syömällä sallittuja ruokia ja harrastamalla liikuntaa. Muslimin tulee kouluttaa itseänsä opiskelemalla, tehdä työtä ja suojella itseään taudeilta kieltäytymällä alkoholista, huumeista sekä muista mielelle ja ruumiille vahingollisista asioista.
  • Muslimi-isän ja -äidin velvollisuus on huolehtia lapsistaan, kouluttaa heitä ja kasvattaa heitä palvomaan Allahia ja rakastamaan Allahia, profeetta Muhammedia ja hänen jälkeläisiään. Kaikkien muslimien tulee rakastaa ja huolehtia omasta perheestään ja sukulaisistaan sekä kunnioittaa ja auttaa naapureitaan. Kaikkien velvollisuutena on olla hyviä kansalaisia, huolehtia yhteiskunnasta sekä pitää yllä järjestystä tehden hyvää ja kieltäen pahan.