20. Fatima tuntee rehelliset teot

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Fatima tuntee rehelliset teot

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että Allah haluaa muslimin elävän oikeudenmukaisesti hyvää tehden.
  • Oppilas oppii, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa.

Opetusvinkit

  • Oppilaat ja opettaja keskustelevat siitä, mitä tapahtui tarinan lastenkutsuilla.
  • Miten otetaan huomioon Allahin määräys siitä, että muslimien tulee olla oikeudenmukaisia kaikkia kohtaan?
  • Keskustellaan siitä, että Allahin silmien edessä olemme kaikki samanarvoisia.
  • Opettaja kertoo, että muslimin täytyy elää oikeudenmukaisesti. Vanhempien osoittama oikeudenmukaisuus omia lapsiaan kohtaan on sitä, että he kasvattavat heitä ja opettavat heitä oikein ja kohtelevat kaikkia lapsia samanarvoisina. Lasten oikeudenmukaisuus vanhempiaan kohtaan on sitä, että lapset kunnioittavat ja tottelevat heitä, tekevät hyvää heitä kohtaan sekä hoitavat heitä sitten, kun he ovat vanhoja. Opettajan oikeudenmukaisuus oppilaita kohtaan on opettaa heitä oikein ja kannustaa heitä oppimaan. Opettajan tulee kohdella oppilaita tasa-arvoisesti. Oppilaiden taas tulee kunnioittaa opettajaa ja kuunnella sekä keskittyä opetukseen ja tehdä tehtävänsä kunnolla. Oppilaat eivät saa tunnilla häiritä muita oppilaita tai opettajaa.
  • Muslimien tulee olla oikeudenmukaisia sukulaisiaan, kavereitaan, naapureitaan ja kaikkia muitakin kohtaan.