1. Meidän pyhä Koraanimme

Tavoitteet

  • Oppilas kertaa islamin opin mukaista Koraanin käsittelyä, johon kuuluvat rukouspesu, wudu ja Koraanin lukemisen etiketti (Koraanilla ei leikitä, sitä ei lueta lattialla ja niin edelleen).
  • Oppilas lisää tietouttaan Koraanista.
  • Oppilas oppii, mikä on resitaatio.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan ryhmissä siitä, onko oppilaiden kotona Koraani. Missä Koraania säilytetään, luetaanko sitä, kuka sitä lukee, onko kyseessä käännös ja millä kielellä? Kysymyksiä voi vaihdella riippuen oppilaiden taustoista. Keskustelun tukena voidaan käyttää oppikirjan sivun 115 kuvaa.
  • Jokainen oppilas saa tuoda omankielisen Koraanin käännöksen kouluun. Tutkitaan käännöksiä yhdessä, ja jos oppilaiden kielitaito riittää, niitä voidaan myös vertailla.
  • Oppilaat saavat tuoda kouluun erilaisia Koraanin resitaatioita CD-levyillä tai niitä voidaan kuunnella Internetistä.