1. Meidän pyhä Koraanimme

Tavoitteet

  • Oppilas kertaa Koraanin oikeaoppista käsittelyä. Tähän kuuluu rukouspesu, wudu ja Koraanin lukemisen etiketti (Koraanilla ei leikitä, eikä lueta lattialla ja niin edelleen).
  • Oppilas lisää tietouttaan Koraanista.
  • Oppilas oppii, mikä on resitaatio.

Opetusvinkit

  • Keskustellaan ryhmissä siitä, onko oppilaiden kotona Koraani, missä sitä säilytetään, luetaanko sitä, kuka sitä lukee, onko kyseessä Koraanin käännös ja millä kielellä. Kysymyksiä voi vaihdella riippuen oppilaiden taustoista. Keskustelun tukena voidaan käyttää oppikirjan sivun 115 kuvaa.
  • Jokainen oppilas saa tuoda omankielisen Koraanin käännöksen kouluun, jossa niitä tutkitaan yhdessä, ja jos oppilaiden kielitaito riittää, voidaan myös vertailla käännöksiä.
  • Oppilaat saavat tuoda kouluun erilaisia Koraanin resitaatioita CD-levyillä tai niitä voidaan kuunnella Internetistä.