3. Kirjan äiti

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää Avauksen suuran merkityksen islamissa tärkeiden tilanteiden ja sopimusten vahvistajana.
  • Oppilas oppii suurasta käytettyjä nimityksiä ja niiden merkityksiä.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi tunnin aluksi soittaa tai lukea suuran ääneen ja kysyä, mikä suura on kyseessä. Jos tulee vain yksi nimitys, hän voi kysyä, tietääkö kukaan muita nimityksiä. Tästä päästään luontevasti itse tekstiin.
  • Tekstin lukemisen jälkeen myös oppilaat voivat miettiä vastausta Mehdin esittämään kysymykseen. Kuinka monta kertaa päivässä muslimi lukee Avauksen suuran, jos hän rukoilee islamin opin mukaisesti?
  • Oppilaita voi myös pyytää resitoimaan Avauksen suuran. Suura on oppikirjan sivulla 127 arabian kielellä.