4. Avun suura

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu Avun suuraan ja opettelee sen arabiaksi.
  • Oppilas oppii, että islamilaisen perinteen mukaan suura on yksi viimeisimmistä ilmoituksista profeetta Muhammedille.
  • Oppilas ymmärtää jakeiden merkityksen suomeksi.

Opetusvinkit

  • Katsotaan kuvia Arafat-vuorelta. Oppikirjan sivulla 128 on aiheesta yksi kuva.
  • Tutkitaan kartasta Arabian niemimaata ja islamin leviämistä tällä alueella ja sen ulkopuolella.
  • Mietitään islamin opetusta siitä, kuinka hyvät teot palkitaan moninkertaisesti. Mitä se kertoo Allahista?

“Oi ihmiset, kuunnelkaa minua tarkkaavaisesti, sillä en tiedä, tulenko tämän vuoden jälkeen enää koskaan olemaan keskuudessanne. Joten kuunnelkaa huolellisesti, mitä minulla on sanottavana, ja viekää nämä sanat niille, jotka eivät voineet olla läsnä täällä tänään.

Oi ihmiset, aivan kuten pidätte tätä kuukautta, tätä päivää, tätä kaupunkia pyhänä, niin pitäkää myös jokaisen muslimin elämää ja omaisuutta pyhänä. Palauttakaa teille uskotut tavarat niiden oikeille omistajilleen. Älkää satuttako ketään, jotta kukaan ei satuttaisi teitä. Muistakaa, että todellakin tulette tapaamaan Herranne, ja että Hänhän tulee laskemaan teidän tekonne. Jumala on kieltänyt teiltä koronkiskonnan, täten korkojen ottamisen vastuusta luovutaan tästä eteenpäin…

Olkaa varuillanne Saatanasta teidän uskonne turvallisuuden tähden. Hän on menettänyt kaiken toivonsa, että hän koskaan voisi johdattaa teitä harhaan isoissa asioissa, joten olkaa varuillanne, ettette seuraa häntä pienissä.

Oi ihmiset, on totta, että teillä on tietyt oikeutenne vaimojanne kohtaan, mutta heillä myös on oikeutensa teihin. Jos he pitävät oikeutenne, silloin heille kuuluu oikeus ruokaan ja vaatetukseen suopeuden vallitessa. Kohdelkaa naisianne hyvin ja olkaa heille ystävällisiä, sillä he ovat teidän puolisoitanne ja sitoutuneita auttajianne. Teidän oikeutenne on myös, että he eivät seurustele niiden kanssa, joita te ette hyväksy, kuten että he eivät myöskään suorita aviorikosta.

Oi ihmiset, kuunnelkaa minua vakavuudella, palvokaa Jumalaa, sanokaa viisi päivittäistä rukoustanne, paastotkaa ramadankuun ajan ja antakaa omaisuudestanne almuvero. Suorittakaa pyhiinvaellus, jos teillä siihen on varaa. Tietäkää, että jokainen muslimi on veli toiselle muslimille. Te olette kaikki tasavertaisia. Kukaan ei ole toisen yläpuolella, paitsi mitä tulee hurskauteen ja hyvään toimintaan.

Muistakaa, yhtenä päivänä tulette ilmestymään Jumalan eteen ja vastaamaan teoistanne. Joten olkaa varuillanne, älkää kulkeko harhaan oikeudenmukaisuuden tieltä minun mentyäni.

Oi ihmiset, ei yksikään profeetta tai apostoli tule minun jälkeeni, eikä uutta uskontoa tule syntymään. Järkeilkää hyvin, täten, oi ihmiset, ja ymmärtäkää sanat, jotka teille välitän. Jätän jälkeeni kaksi asiaa, Koraanin ja esimerkkini, sunnan, ja jos te seuraatte näitä, ette koskaan tule kulkemaan harhaan.

Kaikki minua kuulevat, välittäkää sanani eteenpäin muille, ja he jälleen muille; ymmärtäkööt viimeisimmät sanani paremmin kuin ne, jotka kuuntelivat minua suoraan. Ole todistajani, oi Jumala, että olen välittänyt viestisi ihmisille.”