10. Kaivo

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kaivo

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Ya’qubin ja hänen poikansa Yusufin tarinaan.
  • Oppilas hahmottaa Ya’qubin paikan profeettojen ketjussa.
  • Oppilas ymmärtää Ya’qubin kärsivällisyyden merkityksen islamissa.

Opetusvinkit

  • Tehdään yhdessä Yusufin sukupuu luokan seinälle: Yusuf ja hänen veljensä, Ya'qub, Ishaq ja Ibrahim. Apuna voidaan käyttää oppikirjan etukannen sisäpuolella olevaa profeettojen sukupuuta.
  • Pohditaan veljien reaktiota Yusufin uniin. Miksi veljet halusivat eroon Yusufista?
  • Pohditaan oppilaiden omaa suhdetta sisaruksiin. Onko heidän välillään hetkittäin kateutta?
  • Etsitään Ya'qubiin liittyviä kohtia Koraanista Yusufin eli Joosefin suurasta.