7. Islamin 25 Profeettaa

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen tarinoita

Tavoitteet

  • Oppilas oppii nimeltä 25 Koraanissa mainittua profeettaa.
  • Oppilas ymmärtää profeetta Adamista alkaneen profeettojen ketjun sekä profeettojen merkityksen islamissa.

Opetusvinkit

  • Oppikirjan etukannen sisäsivulla on profeettojen sukupuu. Tutustutaan siihen oppilaiden kanssa.
  • Tutustutaan eri profeettoihin. Jokaisesta profeetasta tehdään luokan seinälle lyhyt esitelmä. Työt voidaan tehdä pareittain tai ryhmissä.
  • Etsitään Koraanista kohtia, joissa profeetat on mainittu (esimerkiksi Adamista K. 3:59 tai Isasta K. 4:157). Huomioi, että eri Koraanin käännöksissä jakeiden numerointi voi vaihdella.
  • Pohditaan profeettojen merkitystä islamissa. Mitä yhteistä kaikilla profeetoilla oli? Miksi islam opettaa, että Jumala on lähettänyt muslimeille profeettoja?