9. Valaan vatsassa

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Valaan vatsassa

Tavoitteet

  • Oppilas tutustuu profeetta Yunusin tarinaan.
  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan johdatus tulee Allahilta.
  • Oppilas ymmärtää, kuinka katumus ja anteeksianto korjaavat usein väärin menneitä asioita.

Opetusvinkit

  • Katsotaan Koraanista kohdat 21:87, 37:139–148, 68:48.
  • Katsotaan oppikirjan sivujen 144 ja 45 kuvitusta valaasta ja laivasta.
  • Tutkitaan tietokoneen kautta valaan rakennetta ja kokoa, kiinnitetään huomiota valaan vatsaan.
  • Mietitään tarinan loputtua oppilaiden kanssa, miksi Yunus pääsi pois valaan vatsasta. Miten olisi käynyt, jos Yunus ei olisi katunut?
  • Luetaan Koraanista kohta 21:87. Oppilaille kerrotaan, että Dhun-Nun-sanassa Nun merkinnee tässä yhteydessä valasta.