16. Aloitan aamuni

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Aloitan aamuni

Tavoitteet

  • Oppilaat kertaavat rukousasennot ja -sanat.
  • Oppilaat oppivat rukouksen kulun.
  • Oppilaat ymmärtävät, että rukouksessa voi olla pieniä eroavaisuuksia, mutta islamin mukaan kaikilla tulisi olla sama aikomus sen taustalla.

Opetusvinkit

  • Opettaja voi käydä videoiden avulla rukouksen läpi. Vaihtoehtoisesti hän voi näyttää mallia itse tai oppilaan avustuksella.
  • Opettajan kanssa voidaan käydä läpi erilaisia tashahudeja. Esimerkkinä ohessa yksi sunnimuslimien käyttämästä tashahudeista:

"At tahijaatu lillahi, was salawatu, wattayyibatu, assalamu alaika ayyuhan nabiju wa rahmatul lahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala 'ibadillahi s saalihiin. Ashhadu an la ilaha illal lah wa ashhadu anna muhammadan rasulallah.”

Suomennos on: "Kaikki kiitos, kaikki rukoukset, ja kaikki rahallinen palvelu kuuluvat Allahille. Rauha olkoon Sinun kanssasi, oi Profeetta, samoin kuin Allahin armo ja siunaukset. Rauha olkoon meidän kanssamme, kaikkien oikeamielisten Allahin palvelijoiden kanssa.” Tämän jälkeen voidaan vielä jatkaa seuraavalla du’alla: ”Allaahumma salli 'ala muhammadin wa 'ala aali muhammadin, kama sallayta 'ala ibrahiima wa 'ala aali ibrahiima wa baarik 'ala muhammadin wa 'ala aali muhammadin kama barakta 'ala ibrahiima wa 'ala aali ibrahiima innaka hamiidun majiid." Tämän suomennos on: ”Oi Allah, lähetä armo ja kunnia Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt armon ja kunnian Ibrahimille ja hänen perheelleen; ja lähetä siunauksesi Muhammedille ja hänen perheelleen samoin kuin olet lähettänyt siunauksesi Ibrahimille ja hänen perheelleen. Totisesti, olet Kunnioitettu, Suuri."

  • Yksi shiiamuslimien tashahudeista on: ”Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lah, wa ash hadu anna muhammadan `abduhu wa rasuluh. Allaahumma salli `alaa Muhammadin wa aali muhammad.” Tämän suomennos on: ”Todistan, että ei ole muuta jumalaa kuin Jumala, joka on ainutlaatuinen ja jolla ei ole kumppaneita. Todistan myös, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja Hänen Profeettansa. Oi Jumala, siunaa Muhammadia ja Muhammadin jälkeläisiä.”