17. Rukoilemme yhdessä

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Rukoilemme yhdessä

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, että islamissa erilaisia tilanteita varten on erilaisia rukouksia.
  • Oppilas oppii perjantai- ja id-rukouksen kulun.
  • Oppilas ymmärtää, että islamin mukaan perjantai- ja id-saarnat tulee kuunnella hiljaa.

Opetusvinkit

  • Opettaja kyselee oppilailta, mitä erilaisia rukouksia he tietävät tai ovat tehneet.
  • Koraanista luetaan perjantairukouksesta kohta 62:9.
  • Opettaja näyttää pätkän id-rukouksesta: videoita löytyy YouTubesta esimerkiksi hakusanalla Madina Eid Prayer, ja tarvittaessa löytyy myös perjantairukouksesta tai muista rukouksista hakusanalla friday prayer.

Tehtävien vastauksia

  1. Muita rukouksia ovat muun muassa: id-rukous, hautajaisrukous, perjantairukous, tarawih-rukous, istikhara-rukous, saderukous ja ylimääräiset sunnarukoukset.
  2. Salakirjoituksen ratkaisu: Pitäkää rukouksenne, antakaa almuvero ja polvistukaa muiden mukana.