19. Mustafa-isä neuvoo

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mustafa-isä neuvoo

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että perjantaina moskeijassa imaami pitää saarnan eli khutban, ja joka perjantaina on eri khutba, joka käsittelee eri aihetta.
  • Oppilaan on hyvä ymmärtää khutban aiheet: muslimin vastuu ja velvollisuus.
  • Opettaja ja oppilaat keskustelevat siitä, mitä imaami tarkoitti puhuessaan muslimin vastuusta ja velvollisuudesta Allahia kohtaan.

Opetusvinkit

  • Opettaja kertoo, miten muslimi on islamin opin mukaan vastuussa Allahin edessä kaikesta, mitä hän tekee ja sanoo.
  • Islamin mukaan muslimin velvollisuuksia on pitää hyvät välit Allahiin sekä rakastaa Häntä ja kiittää Hänen armotöistään. Islam opettaa, että muslimin tulee palvoa Allahia, paastota, lukea Koraania, tehdä du’aa, hyviä töitä, kulkea oikealla tiellä ja katua, kun tekee virheitä ja pyytää anteeksi, sillä Allah on Anteeksiantava. Islamilaisen perinteen mukaan Allah pyysi profeetta Muhammedia kertomaan uskovaisille seuraavasti: ”Sano: jos rakastatte Jumalaa, seuratkaa minua, niin Jumala rakastaa teitäkin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän on Anteeksiantava, Armelias.”
  • Islam opettaa, että muslimin velvollisuus on myös huolehtia itsestään ja omasta puhtaudestaan. Hänen tulee huolehtia terveydestään syömällä sallittuja ruokia ja harrastamalla liikuntaa. Muslimin tulee kouluttaa itseään opiskelemalla, tehdä työtä ja suojella itseään taudeilta kieltäytymällä alkoholista, huumeista sekä muista mielelle ja ruumiille vahingollisista asioista.
  • Islamin mukaan muslimi-isän ja -äidin velvollisuus on huolehtia lapsistaan, kouluttaa heitä ja kasvattaa heitä palvomaan Allahia ja rakastamaan Allahia, profeetta Muhammedia ja hänen jälkeläisiään. Kaikkien muslimien tulee rakastaa ja huolehtia omasta perheestään ja sukulaisistaan sekä kunnioittaa ja auttaa naapureitaan. Kaikkien velvollisuutena on olla hyviä kansalaisia, huolehtia yhteiskunnasta sekä pitää yllä järjestystä tehden hyvää ja kieltäen pahan.