20. Fatima tuntee rehelliset teot

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Fatima tuntee rehelliset teot

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islamin opin mukaan Allah haluaa muslimin elävän oikeudenmukaisesti hyvää tehden.
  • Oppilas oppii, mitä oikeudenmukaisuus tarkoittaa.

Opetusvinkit

  • Oppilaat ja opettaja keskustelevat siitä, mitä tapahtui tarinan lastenkutsuilla.
  • Islamin opin mukaan Allah on määrännyt, että muslimien tulee olla oikeudenmukaisia kaikkia kohtaan. Miten muslimi voi ottaa tämän huomioon?
  • Keskustellaan siitä, että islamin mukaan Allahin silmien edessä kaikki ovat samanarvoisia.
  • Opettaja kertoo, että islam opettaa muslimia elämään oikeudenmukaisesti. Vanhempien osoittama oikeudenmukaisuus omia lapsiaan kohtaan on sitä, että he kasvattavat ja opettavat lapsiaan oikein sekä kohtelevat kaikkia lapsia samanarvoisina. Lasten oikeudenmukaisuus vanhempiaan kohtaan on sitä, että lapset kunnioittavat ja tottelevat vanhempiaan, tekevät hyvää vanhempiaan kohtaan sekä hoitavat vanhempiaan sitten, kun nämä ovat vanhoja. Opettajan oikeudenmukaisuus oppilaita kohtaan on opettaa heitä oikein ja kannustaa heitä oppimaan. Opettajan tulee kohdella oppilaita tasa-arvoisesti. Oppilaiden taas tulee kunnioittaa opettajaa ja kuunnella sekä keskittyä opetukseen ja tehdä tehtävänsä kunnolla. Oppilaat eivät saa tunnilla häiritä muita oppilaita tai opettajaa.
  • Islamin mukaan muslimien tulee olla oikeudenmukaisia sukulaisiaan, kavereitaan, naapureitaan ja kaikkia muitakin kohtaan.