1.1 Islam on maailmanuskonto

Tavoitteet

  • Oppilas ymmärtää, että islam on maailman toiseksi suurin uskonto kristinuskon jälkeen, ja että muslimeita arvioidaan olevan maailmassa noin 1,6 miljardia eli joka neljäs ihminen on muslimi.
  • Oppilas ymmärtää käsitteen umma, islamilainen perhe.
  • Oppilas oppii, minkä verran maailmassa on maailmanuskontoja tunnustavia ja uskonnottomia ihmisiä.

Opetusvinkit

  • Kirjan sivulla 12 olevan kuvan avulla voidaan tutkia, missä maissa yli puolet väestöstä on nykyään muslimeja.
  • Maailmankartan avulla tutkitaan islamin pyhien kaupunkien sijaintia ja islamin leviämistä 600-luvulta nykypäivään. Samalla voidaan etsiä oppilaiden sukujuuria kartalta.
  • Keskustellaan islamilaisen perheen, umman, merkityksestä ja siitä, miten tärkeä umma on etenkin vähemmistöasemassa oleville muslimeille.
  • Tutkitaan maailman uskontojen ympyrää ja eri uskontojen sekä uskonnottomien osuutta. Sijoitetaan eri uskontojen symboleja maailmankartalle niille alueille, joilla kukin uskonto on enemmistönä.
  • Voidaan tutkia muslimimaiden väestöosuuksia internetissä olevan kartan (Wikipedia) avulla.