1.2 Islam Suomessa

Tavoitteet

  • Oppilas oppii, että islam on yksi Suomen uskonnoista.

  • Oppilas oppii muslimien historiaa Suomessa ja saa tietoa ensimmäisistä Suomeen tulleista muslimeista (tataareista, jotka ovat tulleet Suomeen jo 1800-luvun lopussa).

  • Oppilas oppii, että muslimien määrä on kasvanut Suomessa 1900-luvun lopussa maahanmuuton kasvun myötä.

  • Oppilas tietää, että kuka tahansa ihminen, myös kantasuomalainen, voi kääntyä muslimiksi.

  • Oppilas tietää, että islamiin kääntymistä kutsutaan islamiin palaamiseksi.

  • Oppilas oppii, että yhdyskunnat sekä erilaiset islamilaiset järjestöt ylläpitävät rukoushuoneita ja järjestävät koraanikouluja, tapahtumia sekä luentoja.

Opetusvinkit

  • Kirjan sivujen 14 ja 15 kuvien avulla voidaan tutkia, mitä tyypillisiä tunnusmerkkejä on Suomen moskeijoissa ja rukoushuoneissa.

  • Muistellaan kirjan sivun 15 kuvan avulla, mitä moskeijan sisätiloissa on: rukousmatot, saarnastuoli eli minbar, jossa imaami pitää perjantaisaarnan, ja syvennys eli mihrab, joka osoittaa rukoussuunnan.

  • Mietitään yhdessä, millaiset asiat ovat edistäneet muslimien kotoutumista Suomeen eri historian vaiheissa.

  • Tehdään yhdessä tutustumiskäynti lähimoskeijaan ja pohditaan, mitä toimintaa lähialueelle toivotaan.